Wymiana ogrzewania na proekologiczne

Wymiana ogrzewania na proekologiczne we Włocławku

Urząd Miasta Włocławek (UM) poinformował, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu EKOpiec 2018.

Włocławski magistrat przyjmuje wnioski o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Włocławek.

Wymiana ogrzewania na proekologiczne z dofinansowaniem z WFOŚiGW

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Programu priorytetowego EKOpiec 2018 współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe i olejowe (wszystkie te rodzaje kotłów spełniać muszą określone wymogi), a także na kotły elektryczne i podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Nabór wniosków potrwa do 15 marca br., choć UM zastrzega, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej liczby wniosków (ok. 75 sztuk). Określona liczba wniosków wynika z ograniczenia środków finansowych przeznaczonych na ten cel. O przyznaniu wsparcia decydować będzie kolejność składanych wniosków.

Jak zaznacza UM, o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Włocławka, na której planowana jest wymiana źródła ciepła. Mowa zatem o właścicielach i współwłaścicielach lub użytkownikach wieczystych nieruchomości, stanowiących budynek mieszkalny jednorodzinny lub lokal mieszkalny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl

 

reklama