Wymiana 200 węglowych kotłów

Wymiana 200 węglowych kotłów w gminie Kłaj

W czwartek, 2 lipca Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego wręczył promesy dofinansowania na dwie inwestycje, które realizowane będą w gminie Kłaj. Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), wartość dofinansowania wyniesie łącznie ponad 3,5 mln zł, a w efekcie realizacji jednego z przedsięwzięć powstać ma „piękny teren spotkań i wielofunkcyjne boisko”. Natomiast wymiana 200 węglowych kotłów na proekologiczne źródła ciepła poprawić ma komfort życia i jakość powietrza.

Wymiana 200 węglowych kotłów ze wsparciem w wysokości ponad 2,8 mln zł

Druga z przekazanych tego dnia władzom gminy Kłaj promes dotyczy realizacji proekologicznego projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą – etap II”.

Drugie z dofinansowanych przedsięwzięć stanowi z kolei świetną inwestycję w zdrowie i ekologię. 200 nowoczesnych kotłów w istotny sposób przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ale także codziennego większego komfortu mieszkańców – powiedział wicemarszałek Smółka podczas wręczania promes.

Wartość projektu, którego celem jest wymiana 200 węglowych kotłów to blisko 3 mln zł, a wielkość dofinansowania wyniesie ponad 2,8 mln zł. Inwestycja obejmuje wymianę 200 kotłów węglowych w budynkach mieszkalnych na wysokosprawne i bardziej proekologiczne kotły zasilane gazem (195 sztuk) i biomasą (pięć sztuk).

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama