Wykonanie sieci ciepłowniczej

Wykonanie sieci ciepłowniczej – umowa podpisana

W Zabrzu, 17 listopada br., podpisano umowę na wykonanie sieci ciepłowniczej o długości blisko 3 km. To – jak informuje Urząd Miejski w Zabrzu (UM) – drugi etap wartego ponad 40 mln zł projektu, dzięki któremu dwie północne dzielnice miasta zyskają dostęp do proekologicznego ciepła systemowego.

Kontrakt podpisany w zabrzańskim Ratuszu pomiędzy Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (ZPEC) a Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm dotyczy zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej od komory przyłączeniowej KP do punktu rozdziału na sieci osiedlowe: oś. Helenka i oś. Rokitnica w Zabrzu”. Sieć, której powstanie przewiduje umowa, przebiegnie od punktu KP na terenie Bytomia przez drogę krajową DK 94 i miasto Zabrze (głównie przez tereny Lasów Państwowych) do ul. Jordana – zaznacza magistrat.

Wykonanie sieci ciepłowniczej za ponad 13 mln zł

Łączna długość tego odcinka to 2820 m, a wartość inwestycji to ponad 13 mln zł, z czego ponad 6 mln zł z tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza, a rozwój sieci ciepłowniczej to najlepszy sposób na skuteczną walkę z niską emisją. To nie węgiel jest źródłem problemu, ale domowe paleniska węglowe. Mamy w Zabrzu i w regionie zmodernizowane, nowoczesne ciepłownie oraz własne sieci przesyłowe. W oparciu o ten potencjał podejmujemy inwestycje, które pozwalają na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnich latach w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowaliśmy w Zabrzu ponad 14 tysięcy mikroinwestycji za kwotę ponad 70 mln zł. Podpisana dziś umowa to kolejny krok w kierunku zapewnienia mieszkańcom Rokitnicy i Helenki dostępu do ekologicznego ciepła systemowego – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Wykonanie sieci ciepłowniczej w ramach dofinansowanego projektu

Zabrzański magistrat przypomniał przy okazji, że w styczniu br. ZPEC podpisał umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”. Wsparcie finansowe zostało przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza, powstających w procesie spalania w kotłowniach osiedlowych. Magistrat dopowiada, że realizacja projektu ma dodatkowo umożliwić zaopatrzenie obiektów dotychczas niezasilanych z sieci ciepłowniczej (ogrzewanych głównie przez kotły węglowe) w ciepło pochodzące ze źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Wykonanie sieci ciepłowniczej – łącznie ponad 9 km ciepłociągu

Projekt planowany na lata 2020-2023 polega na budowie łącznie 9,228 km sieci ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka i Zabrze Rokitnica. Przedsięwzięcie przewiduje także rozbudowę sieci ciepłowniczej w tych dzielnicach. Jak dodaje UM, wskutek inwestycji zlikwidowana zostanie ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa, szczytowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica. Elektrociepłownia Miechowice, do której zostaną przyłączone sieci osiedlowe w dzielnicach, jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., który spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego – dodaje magistrat.

W ramach inicjatywy 4 sierpnia br. w Zabrzu podpisana została umowa na realizację pierwszego zadania pn. „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej w podziale na etapy: Etap I sieć ciepłownicza osiedlowa od punktu rozdziału do kotłowni osiedlowej Helenka przy ul. Niepokólczyckiego 41 w Zabrzu”. Jej wartość wyniosła ponad 3,5 mln zł.

Spadek emisji i dofinansowanie dla projektu

Efektem projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Równie istotny skutek to także roczny spadek emisji gazów cieplarnianych oraz istotne ograniczenie emisji pyłów – wylicza UM i dodaje, że całkowity, przewidywany, koszt budowy sieci ciepłowniczej łączącej dzielnice szacuje się na prawie 41 mln zł. Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udzielone w ramach POIiŚ, wynosi 14,3 mln zł, czyli ok. 35% kosztów całkowitych. Ponadto firma FORTUM przeznaczy 10 mln zł na realizację inwestycji.

Na podstawie miastozabrze.pl

fot. UM w Zabrzu

reklama

 

partner merytoryczny

reklama