Wyburzony komin

Wyburzony komin w Olsztynie

Zapowiadana wraz z modernizacją Ciepłowni Kortowo rozbiórka komina, dokonała się – poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie (MPEC). Znany olsztynianom 120-metrowy biało-czerwony emitor, wzniesiony pod koniec lat 70, w miniony weekend został wyburzony. Specjalizująca się w rozbiórkach i wyburzeniach obiektów budowlanych firma z Gliwic, położyła olsztyński komin w zaledwie kilkanaście sekund – podkreśla MPEC i dodaje, że wyburzony komin został już zastąpiony nowym o wysokości 70 m.

Wyburzony komin – to część projektu modernizacjiciepłowni

Obiekt został wyburzony metodą strzałową, co pozwoliło na szybkie i bezpieczne położenie komina – podkreśla olsztyńskie przedsiębiorstwo. – W tym celu użyliśmy 25 kg dynamitu rozmieszczonego w 400 otworach o średnicy 3 cm każdy, nawierconych w strukturze obiektu w siedmiu rzędach na wysokości ok. 2 metrów. Dzięki takiemu działaniu wykruszono beton ściany nośnej podstawy komina i położono go precyzyjnie na przygotowanym placu, na którym usypano wcześniej dwa wały amortyzujące uderzenie padającego emitora – tłumaczył inż. Krzysztof Dymek z firmy zajmującej się wyburzeniem.

Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo – zaznaczył Konrad Nowak, prezes Zarządu MPEC-u. przedsiębiorstwo podkreśliło, że to kolejne z poważnych przedsięwzięć podejmowanych przez miejską spółkę ciepłowniczą. – W zeszłym roku zakończyliśmy budowę nowej ciepłowni opalanej biomasą Kortowo BIO. Nasz Partner Prywatny rozpoczął budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych wraz z kotłownią szczytową, a my przeszliśmy do kolejnego etapu modernizacji ciepłowni węglowej. W ten sposób dostosowujemy nasze źródło do nowych uwarunkowań środowiskowych, realizując tym samym misję naszej firmy, która zakłada radykalne ograniczenie negatywnego oddziaływania ciepłowni na środowisko naturalne – wyjaśnił prezes Nowak.

Modernizacja ciepłowni by sprostać wymogom emisyjnym

Modernizacja ciepłowni węglowej stała się konieczna ze względu na wejście w życie z początkiem 2023 roku, zaostrzonych wymogów dotyczących emisji przemysłowych określonych w tzw. dyrektywie IED. Sama modernizacja Ciepłowni polega przede wszystkim na budowie instalacji redukujących emisję tlenków azotu i oczyszczających spaliny z pyłów i tlenków siarki. Uzyskamy możliwość ograniczenia ilości zanieczyszczeń w emitowanych do atmosfery spalinach – będzie to w porównaniu do stanu obecnego mniej o ok. 50% tlenków azotu, o 80% pyłu i o 70% tlenków siaki. W efekcie realizacji projektu nastąpi znaczące zmniejszenie emisji związanej z wytwarzaniem ciepła na potrzeby Olsztyna – uzupełnił Jarosław Kosin, dyrektor ds. technicznych MPEC.

Po ekspertyzie kominiarskiej wyburzony komin

Decyzja o wyburzeniu komina zapadła na podstawie ekspertyzy kominiarskiej wykonanej w 2016 r. Wskazała ona, że wykładzina ceramiczna komina ma obniżoną szczelność, następuje przyśpieszona migracja produktów spalin oraz wilgoci do wnętrza jego przekroju. Trzon komina wykazał lokalnie zdegradowane miejsca, które powodowały jego osłabianie. Wyniki badań laboratoryjnych betonu oraz występujące zjawiska powierzchniowe ujawnione podczas inwentaryzacji trzonu wskazały na to, że komin jest już wyeksploatowany i w ciągu najbliższych kilku lat powinien zostać wyłączony z eksploatacji i zastąpiony nowym – tłumaczy MPEC.

Wyburzenie komina jest częścią projektu modernizacji Ciepłowni Kortowo. Projekt ów zakłada realizację głównego celu programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Projekt jest dofinansowany pożyczką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Jarosław Skórski

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama