Wspólne przejazdy – uniknięta emisja

Wspólne przejazdy – uniknięta emisja

Globalna platforma długodystansowych wspólnych przejazdów BlaBlaCar opublikowała globalny raport pt. „Zero Empty Seats” (Zero Pustych Miejsc). Raport ów opowiada o wpływie carpoolingu na środowisko przyrodnicze.

Raport, opracowany przez francuską firmę badawczą Le BIPE, jest pierwszym tego typu badaniem opartym na rzeczywistych danych dotyczących użytkowania serwisu przez społeczność liczącą 70 mln osób – podkreśla BlaBlaCar.

BlaBlaCar – uniknięta emisja na poziomie 1,6 mln ton CO2

Le BIPE przyjrzał się rzeczywistym danym użytkowania serwisu BlaBlaCar przez 12 miesięcy. W badaniu wzięło udział 6884 użytkowników z ośmiu krajów.

Wyniki pokazują, że dzięki serwisowi BlaBlaCar podróżujących jest dwa razy więcej, a mimo to wspólny sposób podróżowania wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. W 2018 r. użytkownicy BlaBlaCar zaoszczędzili łącznie 1,6 mln ton CO2. Złożyły się na to względna wydajność wypełnionych samochodów w porównaniu z alternatywnymi środkami transportu, lepsze zachowanie użytkowników podczas wspólnej jazdy samochodem oraz nieformalny carpooling poza platformą zainspirowany przez BlaBlaCar.

Jak podaje BlaBlaCar dzięki wspólnym przejazdom w 2018 r. udało się uniknąć emisji w ilości stanowiącej równowartość CO2 wchłoniętego przez las o wielkości 730 tys. boisk piłkarskich na przełomie roku. Warto przy tym dodać, że średni poziom obłożenia samochodu w serwisie BlaBlaCar wynosi 3,9 osoby na samochód, podczas gdy poza systemem wspólnych pojazdów wynosi on 1,9 osoby na samochód.

Carpooling przyczynia się do zwiększenia liczby samochodów na drogach o 1,6%, umożliwiając podróżowanie dwa razy większej liczbie osób (+210%), ale jednocześnie wspólny sposób podróżowania wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 26% – wylicza BlaBlaCar.

BlaBlaCar wpływa też na zmianę zachowań. Jak wynika z omawianego raportu, 28% pasażerów korzystających z platformy, którzy nie mają jeszcze prawa jazdy, dzięki carpoolingowi odkłada egzamin na później. Z kolei 22% kierowców BlaBlaCar podczas wspólnego przejazdu zmniejsza prędkość samochodu. To dodatkowo ogranicza emisję CO2 generowaną przez korzystanie z BlaBlaCar.

Przy średnim wskaźniku obłożenia wynoszącym 60%, autobus emituje jeszcze mniej CO2 na pasażerokilometr niż carpooling (36 gramów CO2 na pasażerokilometr vs. 58 gramów na pasażerokilometr przy carpoolingu). Ten rodzaj transportu w istotny sposób przyczyni się w przyszłości do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na platformie – zaznacza BlaBlaCar.

Jak jeszcze można zmniejszyć emisję dwutlenku węgla?

Sprawa jest prosta – aby chronić przyszłość naszego środowiska, musimy współpracować i podjąć odpowiednie działania już dziś. Wyniki naszego raportu pokazują, jak znacznie carpooling i wspólna mobilność mogą wpłynąć na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, bez ograniczania aspiracji podróżniczych czy dostępu do mobilności. BlaBlaCar od zawsze walczył o zmniejszenie liczby pustych miejsc na drodze, a trwające obecnie rozszerzenie oferty o autobusy na naszej platformie, jeszcze bardziej wzmocni nasze wysiłki w tym kierunku – komentuje wyniki raportu Nicolas Brusson, CEO i współzałożyciel BlaBlaCar.

Przy okazji BlaBlaCar stwierdza, że obecnie 75-80% podróży długodystansowych w Europie odbywa się z wykorzystaniem samochodu. Jednak przy średniej liczbie obłożenia wynoszącej zaledwie 1,9 osoby, większość samochodów nadal ma zatem co najmniej trzy wolne miejsca. Wspólna mobilność ma w opinii BlaBlaCar świetlaną przyszłość. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, w jaki sposób BlaBlaCar może pójść dalej, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla na drogach?

Raport „Zero Empty Seats”, przedstawia cztery różne scenariusze oparte na bieżących innowacjach oraz prognozach rozwoju społeczności BlaBlaCar. Od skalowania carpoolingu, aby dojeżdżać do pracy po zaoferowanie rozwiązania od-drzwi-do-drzwi. Według opracowania istnieje wiele dźwigni, które mogą przyczynić się do zaoszczędzenia 6,4 mln ton CO2 w 2023 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez BlaBlaCar

fot. BlaBlaCar

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny