wspiera wymianę źródeł ciepła

Włocławek wspiera wymianę źródeł ciepła

Samorząd Włocławka wspiera wymianę źródeł ciepła – zaznacza Urząd Miasta Włocławek (UM). Magistrat wskazuje, że właściciele czterech nieruchomości zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji otrzymali w 2022 r. miejskie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła. Jednocześnie miejscy urzędnicy dodają, że chętni na uzyskanie dotacji w bieżącym roku mogą już zgłaszać się do magistratu.

Jak magistrat wspiera wymianę źródeł ciepła?

Wsparcie udzielane jest w ramach miejskiego programu dotacyjnego. Obejmuje on likwidację eksploatowanych na terenie miasta pieców opalanych paliwem stałym oraz ich wymianę na proekologiczne systemy ogrzewania.

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie dotacji są osoby fizyczne, osoby prawne, a także wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji. Może ona wynieść 4 tys. zł, gdy obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła. Z kolei dla budynku wielorodzinnego wysokość dotacji może sięgnąć 10 tys. zł. Musi jednak obejmować likwidację wspólnej kotłowni opalanej paliwem stałym. Nabór wniosków potrwa do 16 marca br. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym.

Które budynki wielorodzinne uzyskały wsparcie w 2022 r.?

Przy okazji UM podał, które nieruchomości z obszaru rewitalizacji otrzymały wsparcie w 2022 r. Jest wśród nich budynek z ul. Brzeskiej 23. Została tam przeprowadzona wymiana kotłów na paliwo stałe w 21 lokalach mieszkalnych. Kamienicę podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, a dotacja udzielona została w wysokości 84 tys. zł.

W kamienicy przy ul. Łęgskiej 77 wykonano inwestycję polegającą na wymianie kotłów na paliwo stałe w 20 lokalach mieszkalnych. Również ten budynek zyskał podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja udzielona na to działanie wyniosła 80 tys. zł.

W 14 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Cyganka 12 również dokonano wymiany wszystkich kotłów na paliwo stałe. W celu zapewnienia ogrzewania mieszkańcom zainstalowano kocioł gazowy, a dotacja udzielona na ten cel wyniosła 56 tys. zł.

Z kolei w nieruchomości przy ul. 3 Maja 30 dokonano wymiany kotłów na paliwo stałe w czterech lokalach mieszkalnych. Ogrzewanie tego typu zostało zamienione na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja na to przedsięwzięcie została udzielona w wysokości 16 tys. zł.

Więcej informacji znaleźć można na stronie bip.um.wlocl.pl. Szczegółowych informacji udziela też Wydział Środowiska UM (ul. 3 Maja 22 we Włocławku, tel. 54 414 42 92, e-mail: srodowisko@um.wloclawek.pl).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama