na ochronę powietrza

Wsparcie dla gmin na ochronę powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) poinformował o szeregu gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza.

Warto przypomnieć, że Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP), to pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego. Jego celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc w ramach programu mogły się ubiegać wszystkie typy gmin, zarówno wiejskie, miejskie, jak i miejsko-wiejskie. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków, a wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie 4,8 mln zł.

Jak podaje UMWM, przyznane wsparcie gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, oczyszczaczy powietrza, tworzenie terenów zieleni czy zakup systemów służących do informowania o jakości powietrza.

Na ochronę powietrza mazowieckie gminy otrzymają dofinansowanie

Z powiatu płońskiego wsparcie trafi do trzech gmin – Nowego Miasta, Baboszewa i Raciąża. Otrzymane środki gminy przeznaczą na zakup i instalację systemów informacyjnych czy wykonanie nowych nasadzeń. Do samorządów z powiatu płońskiego trafi ponad 61 tys. zł.

Działania zmierzające do poprawy naszego środowiska to dla nas priorytetowa sprawa, ale też duże wyzwanie. W tym roku dzięki środkom samorządu Mazowsza dofinansowanych zostało aż 110 projektów, dzięki którym poprawi się jakość powietrza w mazowieckich gminach – stwierdził Paweł Obermeyer, radny województwa mazowieckiego.

Z kolei z powiatu grójeckiego wsparcie na zakup mierników zanieczyszczenia powietrza, w ramach systemu do informowania o jakości powietrza, otrzyma gmina Warka. Dofinansowanie wyniesie 2770 zł.

Wszystkie działania, które mają na celu poprawę środowiska są dla nas zadaniami priorytetowymi. W tym roku uruchomiliśmy nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Środki zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację terenów zieleni, zakup oczyszczaczy czy zakup systemów informowania o jakości powietrza. Liczymy, że te drobne przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na nasze środowisko – podkreślił Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.

Natomiast z powiatu kozienickiego wsparcie, w wysokości 7958 zł, na zakup systemu monitorującego stan powietrza otrzyma gmina Garbatka-Letnisko.

Gmina Policzna (pow. zwoleński) otrzyma 9995 zł wsparcia na wyposażenie szkół w oczyszczacze powietrza.

Z terenu powiatu piaseczyńskiego wsparcie trafi do trzech gmin – Tarczyna, Góry Kalwarii i Piaseczna. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na zakup sensorów z usługą monitoringu jakości powietrza, utworzenie nowego terenu zieleni w Piasecznie czy zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 210 tys. zł.

Ten program ma przede wszystkim służyć poprawie jakości powietrza na Mazowszu. Udało nam się dofinansować aż 110 działań proekologicznych, których celem jest dbanie o nasze wspólne środowisko. Poprawa stanu powietrza jest teraz dla nas priorytetowym zdaniem, dlatego cieszę się, że w tym roku stworzyliśmy ten projekt – stwierdził Piotr Kandyba, radny województwa mazowieckiego.

Trzy gminy z powiatu otwockiego z dofinansowaniem na ochronę powietrza

Również z powiatu otwockiego wsparcie trafi do trzech gmin. Są to Celestynów, Otwock i Józefów. Otrzymane środki gminy przeznaczą m.in. na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców, a także na zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych. Na realizację tych projektów gminy otrzymają ponad 393 tys. zł.

Na podstawie www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama