poprawa jakości powietrza

Wpływ działań antysmogowych na poprawę jakości powietrza

Polski Alarm Smogowy (PAS) opublikował ranking najaktywniejszych gmin w programie „Czyste Powietrze” od początku jego funkcjonowania. Organizacja pokazała też, jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych kotłów i pieców węglowych wpływają na poprawę jakości powietrza. Największą liczbę wniosków spośród prawie 2,5 tys. gmin złożyli mieszkańcy Rybnika. Natomiast w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych najlepiej wypada gmina Radlin z woj. śląskiego. Jak zaznaczył PAS, aż 16 gmin z tego województwa znalazło się w pierwszej 20 najaktywniejszych gmin w kraju.

Rybnik i Radlin wyrosły na liderów

Przygotowany ranking obejmuje okres od początku funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”, czyli od 2018 r. do końca 2023 r. W rankingu wzięto pod uwagę dwa kryteria. Pierwszym jest liczba wniosków o wymianę starych urządzeń grzewczych. Drugim natomiast liczba wniosków odniesiona do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie. Biorąc pod uwagę liczbę wniosków, na pierwszym miejscu spośród wszystkich 2477 gmin w Polsce znajduje się Rybnik. Z jego ternu złożono 6481 wniosków. Pod względem liczby wniosków w przeliczeniu na liczbę budynków jednorodzinnych w gminie pozycję lidera zajmuje śląska gmina Radlin.

Wśród 20 najaktywniejszych samorządów w „Czystym Powietrzu” najwięcej jest gmin z województwa śląskiego. W rankingu pokazującym liczbę wniosków o dotację w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie, aż 16 gmin na 20 najaktywniejszych pochodzi z tego województwa.

Jak podkreśla PAS, to przede wszystkim od aktywności samorządu lokalnego zależy stopień poprawy jakości powietrza. – Tam gdzie samorząd działa prężnie i pomaga mieszkańcom przy wymianie starych źródeł ciepła, tam widać efekty w postaci czystszego powietrza. W Rybniku i Radlinie prowadzono też wiele kampanii, których celem było zachęcanie mieszkańców do sięgania po dotacje. To właśnie dzięki tej postawie i tak dużemu zaangażowaniu ze strony samorządu gminy te znalazły się na szczycie rankingu – podkreślił Andrzej Guła, lider PAS.

Spektakularna poprawa jakości powietrza w Rybniku

Poprawa jakości powietrza w Rybniku jest spektakularna – podkreślił PAS. W 2010 r. w mieście odnotowano 134 smogowych dni, w 2014 r. było ich 127, a w 2018 r. – 108. Natomiast w 2021 r. w Rybniku było 67 dni z przekroczeniami dopuszczalnego dobowego poziomu pyłu zawieszonego PM10, a w 2023 r. zaledwie 16 takich dni.

Organizacja postanowiła sprawdzić, na ile do poprawy jakości powietrza przyczyniają się działania antysmogowe, a na ile jest to wynik czynników meteorologicznych. Taką analizę dla Rybnika przeprowadzili badacze z Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC).

Często dostajemy pytanie na ile poprawa jakości powietrza jest wynikiem działań podejmowanych przez samorządy, a na ile wynika ona z cieplejszych zim – powiedziała Dominika Mucha, wiceprezes ECAC. Jak podał PAS, z analizy ECAC, które badało poprawę jakości powietrza w Rybniku w ostatnich latach, wynika, że aż 71% poprawy uzyskano dzięki działaniom antysmogowym. Chodziło o takie działania, jak wymiana starych urządzeń grzewczych, tzw. kopciuchów, w których spalany jest węgiel lub drewno. – Zaledwie 29% poprawy można przypisać czynnikom meteorologicznym, czyli efektowi „ciepłej zimy” – zaznaczyła Dominika Mucha. Dodała ona też, że Rybnik może służyć za wzór skuteczności działań antysmogowych dla innych samorządów.

Poprawa jakości powietrza dzięki wymianie kilkunastu tysięcy kopciuchów

Aktywiści antysmogowi pokazali, że jeszcze kilka lat temu, ze względu na smog, w Rybniku konieczne było zamykanie szkół i przedszkoli. Obecnie jakość powietrza jest już dużo lepsza.

Poprawę jakości powietrza udało się uzyskać dzięki wymianie kilkunastu tysięcy kopciuchów w ostatnich latach w ramach „Czystego Powietrza” czy ze środków zdobywanych przez samorząd w innych źródłach – wskazał Janusz Piechoczek, działacz PAS i Rybnickiego Alarmu Smogowego. Dodał on, że jeszcze kilka lat temu Rybnik był na czele rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Obecnie miasto jest na dobrej drodze do tego, aby osiągnąć jakość powietrza zgodną ze standardami WHO.

Ranking dla wszystkich 2477 gmin dostępny jest na stronie polskialarmsmogowy.pl.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu