Na rzecz ochrony środowiska

Włocławscy strażnicy na rzecz ochrony środowiska

Straż Miejska Włocławek (SM) podsumowała swoją aktywność w 2018 r. W tym czasie strażnicy miejscy z Włocławka przeprowadzili łącznie 1416 kontroli oraz interwencji związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Należały do nich m.in. kontrole nieruchomości pod kątem przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej i w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto strażnicy sprawdzali miejsca składowania odpadów wielkogabarytowych i zajmowali się ujawnianiem „dzikich wysypisk”.

Włocławscy municypalni prowadzili też kontrole nieruchomości pod kątem zabronionego spalania odpadów. Ponadto „eko-strażnicy” w ramach akcji informacyjnej rozkolportowali kilka tysięcy ulotek wśród właścicieli domków jednorodzinnych i wielomieszkaniowych kamienic czynszowych.

Na rzecz ochrony środowiska wykorzystają mobilne laboratorium

Przy okazji SM pochwaliła się także nowym pojazdem specjalistycznym, który został zakupiony by zwiększyć efektywność ekopatroli.
Pojazd ten może być wykorzystywany jako mobilne laboratorium, które wyposażone jest w pięć czujników pomiarowych. Pozwalają one na pomiar pyłów zawieszonych o frakcji PM1, PM2,5 oraz PM10. Dzięki czujnikom można również zmierzyć zawartość w powietrzu chlorowodoru, formaldehydu, izobutylenu i tlenku węgla. Dodatkowo mierzona jest temperatura i wysokość.

Na rzecz ochrony środowiska

Mobilne centrum dzięki karcie sim ma zapewnioną stałą łączność, a wysyłanie danych do operatora oraz do serwera w chmurze podczas wykonywania pomiaru dokonywane jest w czasie rzeczywistym. Dodatkowo dokonywany jest zapis danych rzeczywistych z pomiaru, daty i czasu pomiaru na kartę SD. Do zbierania danych i zarządzania służy oprogramowanie DRIMS.

Ponadto, jak podaje SM, pojazd jest wyposażony w obrotową kamerę na wysięgniku (360º), która może pracować w trybie nocnym oraz przedział do transportu zwierząt wraz z wyposażeniem (m.in. klatka, chwytaki, rękawice).

Na podstawie informacji nadesłanej przez SM Włocławek

fot. SM Włocławek

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

reklama