Węgiel, brykiet i pelety

Węgiel, brykiet i pelety wzięte pod lupę

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował, że w 2021 r. łącznie skontrolowanych zostało 940 przedsiębiorców sprzedających paliwa stałe, takie jak węgiel, brykiet i pelety. Do badań laboratoryjnych przekazanych zostało 489 próbek paliw, z czego 6,9% nie spełniało wymagań jakościowych.

Węgiel, brykiet i pelety – ich jakość sprawdzała Inspekcja Handlowa

Przy okazji UOKiK przypomina, że paliwo stałe powinno posiadać dokument potwierdzający, że spełnia ono wymagania jakościowe określone w przepisach, tzw. świadectwo jakości.

Urząd antymonopolowy wskazuje też, że działalność przedsiębiorców pod kątem wypełniania obowiązków związanych z wystawianiem świadectw jakości paliw, takich jak węgiel, brykiet i pelet, sprawdza Inspekcja Handlowa (IH). Monitoruje ona, czy paliwa stałe spełniają wymagania jakościowe określone w przepisach oraz czy wartości wynikające ze świadectw jakości są zgodne ze stanem faktycznym. Kontrole IH są prowadzone na podstawie zlecenia Prezesa UOKiK oraz w oparciu o sygnały dotyczące niewłaściwej jakości paliw. Informacje te pochodzą m.in. od konsumentów, z policji i Centralnego Biura Śledczego oraz z wyników poprzednich kontroli.

W 2021 r. IH skontrolowała łącznie 940 przedsiębiorców wprowadzających do obrotu paliwa stałe. Sprawdzano, czy wystawiają oni świadectwa jakości i wydają ich kopie konsumentom przy sprzedaży. W większości przypadków, na tym polu, inspektorzy nie stwierdzili naruszeń. Na podmioty, które nie wypełniały obowiązków zostały nałożone kary administracyjne. Inspektorzy IH stwierdzili również uchybienia w sposobie wystawiania świadectw tj. braku informacji o systemie certyfikacji, błędnie podanym rodzaju paliwa stałego, braku daty i miejsca wystawienia świadectwa jakości oraz braku podpisu. Upomniani przedsiębiorcy dostosowywali świadectwa jakości do obowiązujących przepisów – zaznacza UOKiK.

Węgiel, brykiet i pelety – wyniki kontroli

Przedsiębiorca wprowadzając do obrotu paliwo stałe ma obowiązek wystawienia świadectwa jakości. Jest to dokument potwierdzający spełnienie przez produkt wymagań jakościowych określonych w przepisach. Dzięki temu konsument może sprawdzić parametry wybieranego paliwa, a tym samym ma świadomość jego wpływu na środowisko – powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Podczas kontroli sprawdzano także jakości paliw stałych. Do badań laboratoryjnych pobranych zostało 489 próbek, z czego 34 nie spełniały wymagań, co stanowiło 6,9% spośród skontrolowanych. Większość próbek nie spełniała jednego z wymogów, ale były również przypadki, w których paliwo nie spełniało dwóch i trzech parametrów. Najwięcej próbek nie spełniało wymagań w zakresie wymiaru podziarna (18 próbek) oraz wymiaru nadziarna (11 próbek).

Jeśli kontrolowane paliwo stałe nie spełnia wymagań jakościowych określonych w przepisach, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej kieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej prokuratury – dodał prezes UOKiK.

Jak zaznaczył UOKiK, w laboratorium sprawdzano również czy deklarowane przez przedsiębiorców parametry paliw mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prawie 14% – 67 próbek paliw stałych nie spełniało zadeklarowanych wartości przedstawionych w świadectwach jakości.

Na podstawie www.uokik.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny