Wdrażanie uchwały antysmogowej

Wdrażanie uchwały antysmogowej w województwie śląskim

Władze regionu śląskiego podczas konferencji prasowej podsumowały wdrażanie uchwały antysmogowej w województwie śląskim i działania związane z ochroną powietrza – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ).

W konferencji prasowej uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Nie tylko wdrażanie uchwały antysmogowej…

Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców naszego województwa są priorytetem Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego. Jesteśmy szczególnym regionem w skali kraju z uwagi na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia. W czerwcu Sejmik przyjął Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego, a we wrześniu zaktualizowano strategię rozwoju regionu do 2030 r. pod nazwą „Zielone Śląskie”. Oba dokumenty, wraz z realizowaną z powodzeniem od 3 lat uchwałą antysmogową wpisują się w cele transformacji energetycznej regionu, która trwa nieprzerwanie w różnej formule już od 30 lat. „Zielone Śląskie to kompletna transformacja w ramach posiadanych środków, które pojawiły się w programach rządowych, środków z Unii Europejskiej oraz środków regionalnych – podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek województwa.

Wdrażanie uchwały antysmogowej – ankieta ewaluacyjna

W ramach ewaluacji uchwały antysmogowej do wszystkich gmin województwa zostanie wysłana ankieta badająca potrzeby samorządów w zakresie prowadzonych przez nie działań. Analiza tych potrzeb i doświadczeń gmin może doprowadzić do wprowadzenia zmian w uchwale, co ułatwi samorządowcom walkę ze smogiem – zaznacza UMWZ. Urząd wskazuje przy tym, że istotne jest też zapewnienie funduszy niezbędnych do realizacji tych działań, przede wszystkim w ramach tworzonego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. Wyniki ankiety pozwolą władzom regionu tak zaprogramować środki finansowe, aby nie zabrakło funduszy na proces poprawy jakości powietrza.

Co jeszcze oprócz uchwały antysmogowej?

Natomiast Izabela Domogała wspominała o innych działaniach związanych z ochroną powietrza, realizowanych przez władze regionu. To m.in. powołanie doraźnej komisji ds. klimatu w Sejmiku Województwa Śląskiego, przyjęcie Programu ochrony powietrza, czy działania edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców, w tym przekazanie przedszkolom z regionu 500 oczyszczaczy powietrza (w tym roku do przedszkoli trafi kolejnych 1000 oczyszczaczy powietrza – dodaje przy okazji UMWZ).

Urząd marszałkowski przypomina przy okazji, że obowiązująca uchwała antysmogowa zawiera szereg ograniczeń w stosowaniu paliw i nakazuje (w określonym terminie) wymianę źródeł ciepła. Marszałek Jakub Chełstowski zaapelował do samorządów o wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie powietrze.slaskie.pl. Ankietę należy przesłać do 30 października br.

Podsumowanie wyników ankiet zostanie przedstawione podczas debaty z udziałem ekspertów i przedstawicieli samorządów, która zaplanowana jest na 6 listopada br.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama