warsztaty ekologiczne

Warsztaty ekologiczne z ochrony powietrza

Ponad 1200 dzieci z krakowskich przedszkoli i szkół podstawowych wzięło udział w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa (UM) – poinformował krakowski magistrat.

Kapitan Powietrze i warsztaty ekologiczne

Warsztaty edukacyjne w krakowskich placówkach oświatowych trwały od kwietnia. W czasie warsztatów dzieci zdobywały wiedzę m.in. o tym, co to jest smog i czy jest groźny dla zdrowia ludzi. Uczestnicy mogli się też dowiedzieć skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza oraz co można zrobić by minimalizować ich emisję. Jak przekonuje UM, w zaznajomieniu się z tematem zanieczyszczenia powietrza i jego ochrony pomagały dostosowane do wieku dzieci gry i zabawy.

Wychowanie w duchu poszanowania środowiska, w tym także powietrza, jest jednym z istotniejszych wyzwań przed jakimi stoi obecnie społeczeństwo, dlatego ważne jest kreowanie proekologicznych postaw już od najmłodszych lat. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny zorganizowany w marcu i maju w wielu miastach Polski, m.in. w Krakowie, pokazał, że temat ochrony środowiska, klimatu i powietrza jest dla młodego pokolenia ważny, dlatego przygotowaliśmy ofertę edukacyjną, która stanowi uzupełnienie wiedzy o ochronie powietrza nabywanej w szkołach i pokazuje uczniom, co oni sami mogą zrobić dla środowiska – przekonuje Jan Urbańczyk, dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza UM.

W warsztatach udział wzięli uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz podopieczni ze starszych grup przedszkolnych. Przy okazji krakowski magistrat zachęca by placówki zainteresowane udziałem w kolejnych odsłonach warsztatów przesyłały zgłoszenia na adres e-mail: warsztaty@kapitanpowietrze.pl.

Na podstawie krakow.pl

fot. UM Krakowa

 

reklama

reklama