Walka ze smogiem

Miasto Kraków oraz Akademia Górniczo-Hutnicza podpisały porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony powietrza w mieście. W jego ramach naukowcy pomogą w określeniu właściwości fizykochemicznych pyłów emitowanych na terenie miasta. Opracowany ma też zostać model pokazujący, jak zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po mieście i jakie są ich główne kierunki pochodzenia.
 
Kraków pozyskuje kolejnych sojuszników w walce ze smogiem, bo to problem, który powinien jednoczyć, a nie dzielić – komentował Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.Kraków nie jest jedynym miastem, które ma problem z jakością powietrza. Jest za to jednym z niewielu, gdzie tak zdecydowanie walczy się ze smogiem. Zaznaczył też, że ten problem nie ma granic, dlatego, by poprawić stan krakowskiego powietrza, potrzebne jest współdziałanie różnych instytucji i organizacji.
 
Naukowcy z AGH pomogą przygotować ocenę wdrażania Programu ograniczania niskiej emisji w Krakowie oraz opracują modelowe rozwiązania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, na którą składa się głównie ograniczenie emisji dwutlenku węgla i pyłów.
 
Warto podkreślić, że lokalne władze od lat czynią starania w kierunku poprawy jakości powietrza. Wśród wielu działań można wymienić chociażby dopłaty do wymiany pieców na proekologiczne źródła ogrzewania, nacisk na rozwój sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, termomodernizację obiektów użyteczności publicznej czy rozwijanie inteligentnych systemów sterowania ruchem, które z jednej strony zapewniają priorytet dla transportu zbiorowego, z drugiej zaś sprawiają, że ruch pojazdów jest płynniejszy.
 
Na podstawie: www.krakow.pl

Partner Portalu

Partner Portalu