W Poznaniu o zanieczyszczeniu powietrza

„Smog – efektywna walka z problemem” pod takim tytułem 27 marca br. w Poznaniu odbyła się konferencja, w ramach której omówiono różne aspekty walki z tzw. niską emisją.

Konferencję rozpoczęła prezentacja prof. Włodzimierza Urbaniaka z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który omówił problem „niskiej emisji”, przedstawiając m.in. definicje niskiej emisji i pyłów zawieszonych. W trakcie tego referatu zaprezentowane zostały także założenia realizowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza projektu pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

O niskiej emisji

Jako kolejnemu głos oddano Mateuszowi Karciarzowi z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Przedstawił on „Aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji”.

Następną część konferencji zdominowały aspekty finansowe, gdyż mowa była o pozyskiwaniu dofinansowania na ograniczanie niskiej emisji. Ofertę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) oraz możliwości pozyskania środków finansowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przedstawili kolejno Robert Złotek z WFOŚiGW oraz Tomasz Witczak z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

o niskiej emisji w Poznaniu

Gdy już powiedziano skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe, nadeszła pora na prezentację dotychczasowych doświadczeń różnych podmiotów w zakresie działań antysmogowych. W tym bloku tematycznym, jako pierwszy wystąpił Waldemar Matuszewski ze Straży Miejskiej Miasta Poznania. Wyniki monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawił prof. Włodzimierz Urbaniak. O działaniach w zakresie ograniczania niskiej emisji podejmowanych przez poznański magistrat opowiedziała Agnieszka Wójcik z Urzędu Miasta Poznania. Następnie głos zabrał Ryszard Chmielina, prezes Wielkopolskiego Klubu Ekologicznego, który przedstawił działania na rzecz ograniczania niskiej emisji podejmowane w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Temat zaangażowania organizacji pozarządowych w działania związane z ograniczaniem niskiej emisji był także przedmiotem wystąpienia Krzysztofa Mączkowskiego, reprezentującego Komisję dialogu obywatelskiego ds. ochrony środowiska w Poznaniu.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pn. „Kompleksowy rozwój metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, który realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Udział wzięło w niej ok. 60 osób, a organizatorem technicznym była firma Ekorum.

Warto dodać, że osoby zainteresowane tematyką mają okazję skorzystać z drugiej, podobnej konferencji, która odbędzie się jutro we Wrocławiu (więcej na www.monitoringpowietrza.amu.edu.pl).

fot. sozosfera.pl

 

reklama