Kontrole kotłów

W Katowicach kontrole kotłów, także przy użyciu dronów

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym katowicka Straż Miejska (SM) rozpoczęła kontrole kotłów, także przy użyciu dronów. Pierwszy patrol z użyciem drona odbył się w minionym tygodniu, a kolejnych siedem zostanie zrealizowanych do końca roku – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM) i zaznaczył, że to nie jedyne działania SM w walce o czyste powietrze.

Kontrole kotłów elementem walki o czyste powietrze

Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2020 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę 4865 źródeł ciepła kosztem 42,1 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta sięga do 10 tys. zł co nie powinno przekraczać 80% wartości kosztów, a w przypadku OZE do 6 tys. zł oraz do 50% kosztów. Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów realizujemy projekty termomodernizacji, Straż Miejska wykonuje kontrole, inwestujemy także setki milionów złotych w komunikację publiczną. Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko mówi Marcin Krupa, prezydent miasta.

Strażnicy miejscy będą prowadzić kontrole kotłów – sprawdzą czym palą mieszkańcy

W ramach walki o jakość powietrza katowicka SM będzie sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach. Podczas jednego lotu (trwającego 4 godziny) strażnicy są w stanie sprawdzić zawartość dymu z kilkunastu, a czasami z kilkudziesięciu budynków. – Priorytetowym stałym zadaniem zespołu ds. Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Katowicach jest eliminowanie zagrożeń dla środowiska naturalnego powodowanych spalaniem odpadów i paliw zabronionych w paleniskach pieców grzewczych. Zadania stałe z zakresu ochrony środowiska wykonuje w tym roku 32 strażników upoważnionych do przeprowadzania kontroli i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Docelowo, w przypadku wystąpienia stanów alarmowych istnieje możliwość zintensyfikowania działań kontrolnych poprzez oddelegowanie pozostałych, posiadających upoważnienia strażników. Ich działania często wspierane są przez nowoczesne technologie – mówi Dariusz Sierszeń, zastępca komendanta ds. komunalnych SM w Katowicach.

Kontrole kotłów – pierwszy patrol z wykorzystaniem drona

Podczas pierwszego patrolu z wykorzystaniem drona, który odbył się w ubiegłym tygodniu, skontrolowano kilkadziesiąt budynków w Ligocie, Piotrowicach, Giszowcu, Szopienicach, Załężu i Załęskiej Hałdzie. W ramach kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Magistrat zaznacza, że do 31 grudnia br. zaplanowanych jest jeszcze siedem kontroli z wykorzystaniem drona. Specjalne czujniki pozwalają na analizę zawartości: etanolu amoniaku, chlorku wodoru, formaldehydu oraz PM10, PM2,5, PM1 z wykorzystaniem laserowego licznika rozsianych cząstek stałych. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, np. plastikowych butelek czy lakierowanego drewna, dyspozytor będzie podejmował decyzję o wysłaniu funkcjonariuszy pod wskazany adres w celu potwierdzenia podejrzenia i wystawienia mandatu.

W latach 2011–2020 wykonano ponad 20 tys. kontroli. Od 1 stycznia do 21 września 2021 r. przeprowadzono łącznie 141 kontroli palenisk pieców grzewczych. Były one przeprowadzane w odpowiedzi na pisemne, mailowe oraz telefoniczne zgłoszenia mieszkańców. W wyniku tych inspekcji mandatem karnym ukarano 10 osób za spalanie odpadów, głównie płyt wiórowych i lakierowanego drewna. W jednym przypadku, strażnicy egzekwując przepisy prawa miejscowego, w tym zapisy tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, nałożyli grzywnę, powołując się na ustawę – Prawo ochrony środowiska.

Kontrole klientów MOPS

Katowice jako jedno z pierwszych miast wprowadziły zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania. Podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) mogą otrzymać nawet 900 zł na zakupu opału i wyższe dodatki mieszkaniowe. – Wszyscy podopieczni MOPS-u korzystający z zasiłku na zakup opału są szczegółowo instruowani, które rodzaje węgla czy drewna są właściwe. W sytuacji, gdy zachodzi duże podejrzenie, że mimo to wybrany zostanie niewłaściwy typ opału, pracownicy socjalni osobiście towarzyszą w jego zakupach – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM.

Dodatkowo SM przeprowadza kontrole podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach pod kątem wykorzystywania przez nich zgodnie z przeznaczeniem przyznanego przez ośrodek materiału opałowego. Z zasiłku celowego na zakup opału skorzystało w ostatnich czterech latach 1961 rodzin, wydatkowano na ten cel niemal 4,1 mln zł. Z zasiłku na pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego skorzystały w 2020 r. 44 rodziny, a w 2021 r. – 48 rodzin (do 21.10.2021 r. wydatkowano kwotę niemal 40 tys. zł).

Będą kontrole kotłów – co municypalni będą sprawdzać po 1 stycznia?

Od 1 stycznia 2022 r. Straż Miejska będzie sprawdzać czy domowe instalacje do ogrzewania są zgodne z wymogami tzw. uchwały antysmogowej. Magistrat przypomina, że wysokość mandatu karnego może wynieść od 20 do 500 zł, a nawet do 1000 zł przy zbiegu wykroczeń takich, jak spalanie odpadów i eksploatacja niedopuszczonego do użytku urządzenia grzewczego. W przypadku gdy sprawa trafi do sądu, ten może wyznaczyć grzywnę nawet w wysokości 5000 zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. T. Kawka

Partner Portalu

Partner Portalu