System monitorujący jakość powietrza

W Katowicach działa system monitorujący jakość powietrza

Zakończono montaż pierwszej partii systemu czujników powietrza w ramach europejskiego projektu AWAIR – poinformował Urząd Miasta Katowice (UM).

Jak zapewnia katowicki magistrat, będzie to największy tego typu system w Polsce.

System monitorujący jakość powietrza – docelowo 127 czujników w Katowicach

Będzie się na niego składać 127 czujników zamontowanych na terenie całego miasta oraz 154 ekranów, na których będą prezentowane stężenia PM10, PM2,5, a także dane dotyczące wilgotności, temperatury i ciśnienia.

Wartość systemu to ponad 590 tys. zł. We wtorek 11 grudnia uruchomiono 20 czujników i 20 monitorów, które zamontowane zostały przy żłobkach, szkołach, a także instytucjach takich jak dom kultury, przychodnie, ośrodek sportowy.

Czujniki powietrza pojawiły się już w 20 lokalizacjach. To pierwsza partia urządzeń, które zbierają informacje prezentowane na monitorach zamontowanych w instytucjach użyteczności publicznej. Informacje te są również dostępne poprzez stronę internetową powietrze.katowice.eu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W przyszłości dane z systemu AWAIR będziemy wykorzystywać do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni wykorzystując KISMIA, co pozwoli nam działać z wyprzedzeniem. To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili – czyli np. ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów – w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych – dodaje prezydent.

W ramach międzynarodowego projektu pn. „AWAIR” miasto Katowice, wraz z partnerami z innych miast europejskich, otrzymało dofinansowanie z programu „INTERREG EUROPA CENTRALNA”. W tym projekcie planuje się m.in. realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i multimedialną prezentację wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek. Będzie to największa w kraju liczba czujników, które stanowić będą własność miasta (0,77 czujnika na km2). Koszt realizacji projektu to ponad 290 tys. euro. Przedsięwzięcie zakłada montaż na terenie Katowic 127 czujników i 154 monitorów do marca 2019 r.

Największy system monitoringu jakości powietrza w kraju

Jak podaje UM, o wykonanie oraz wdrożenie oprogramowania obsługującego dane pomiarowe zadba firma Evertop, specjalizująca się w tworzeniu dedykowanych systemów informatycznych. – Badanie poziomu zanieczyszczenia powietrza w Katowicach będzie odbywać się w czasie rzeczywistym. Zebrane z czujników dane natychmiast trafią do systemu, gdzie będą analizowane, a następnie prezentowane na ekranach multimedialnych oraz na stronie internetowej – tłumaczy Maciej Borkowski, dyrektor handlowy firmy Evertop.

Za produkcję i montaż stacji pomiarowych oraz ekranów odpowiedzialna jest firma Beskid Instruments. – Specjalizujemy się w produkcji i dostawie punktów pomiarowych, a następnie ich montażu i utrzymaniu. W tej chwili żadne miasto w Polsce nie będzie mogło się pochwalić tak rozbudowaną siecią monitoringu powietrza, jaka powstaje w Katowicach. W innych miejscowościach urządzeń jest maksymalnie ok. 15-20 – mówi Marek Stopka, założyciel Beskid Instruments. – Warto zaznaczyć, że w mieście zainstalowane zostaną nie pojedyncze czujniki, a całe stacje pomiarowe, gotowe do ewentualnego rozbudowania o kolejne elementy. Dzięki temu będzie można w przyszłości badać stężenia także innych parametrów środowiskowych, np. dwutlenku azotu – dodaje przedstawiciel firmy produkującej czujniki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. 2 x UM Katowice

 

reklama