Układ wysokosprawnej kogeneracji uruchomiony

Spółka Energetyka Cieplna Opolszczyzny (ECO) poinformowała, że uruchomiła w Opolu układ wysokosprawnej kogeneracji. W nadesłanej informacji firma podkreśla, że jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu układów w Polsce.

Układ wysokosprawnej kogeneracji uruchomiony 20 września br. w Opolu

20 września br. oficjalnie uruchomiony został w Opolu układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Inwestycja warta ponad 35 mln zł została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszty obejmują budowę układu i 3-letni serwis. Wsparcie w wysokości 50% całej inwestycji było możliwe w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty pokryła spółka ECO Kogeneracja z Grupy Kapitałowej ECO.

Firma podkreśla, że produkcja energii elektrycznej i ciepła w tym układzie, pozwoli zmniejszyć zużycie węgla. Będzie ono mniejsze o ponad 5,4 tys. ton węgla, w porównaniu do produkcji w układach tradycyjnych. Grupa ECO wskazuje też, że w porównaniu z układem oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej mniejsza będzie emisja CO2. Będzie ona niższa o prawie 43,2 tys. ton w skali roku.

Moc elektryczna nowego źródła w Opolu to 8 MW, a moc cieplna źródła 7,8 MW.

Układ z premią kogeneracyjną

Spółka ECO Kogeneracja decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskała dla tego źródła tzw. premię kogeneracyjną, czyli dopłatę do energii wytworzonej w kogeneracji. Uzyskane w aukcji wsparcie będzie obowiązywać przez 15 lat od momentu wybudowania i wyprodukowania pierwszej energii elektrycznej.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku, wyznaczając ramy transformacji energetycznej, która ma prowadzić do stopniowego dochodzenia do neutralności klimatycznej, promuje kogeneracyjne układy gazowe. Są to bowiem źródła energii klasyfikowane przez ekspertów jako te o możliwie najniższej emisyjności – podkreśla ECO.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ECO

Partner Portalu

Partner Portalu