Uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego

Uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego do konsultacji!

Jakie paliwa spalać i jakie instalacje montować w domach, aby nie zanieczyszczać powietrza? Między innymi o tym będą mówić uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego, a do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ich projektów zaprasza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP). Konsultacje potrwają do 14 sierpnia 2020 r., a wnioski i uwagi można składać pisemnie lub osobiście.

Co kryje się pod pojęciem uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego?

Uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego to uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego: w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa dla miast) oraz w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa poza miastami).

Pomorski urząd marszałkowski wskazuje, że jeśli wziąć pod uwagę ogólnopolskie statystyki, to jakość powietrza na Pomorzu jest dobra. Są jednak w regionie miejscowości, gdzie stan powietrza jest niezadowalający. Nawet tam, gdzie normy nie są przekraczane zdarzają się lokalne emisje z domów i temu właśnie mają przeciwdziałać uchwały antysmogowe.

Uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego mogą zakazać spalania określonych paliw

Jednocześnie UMWP zaznacza, że sejmik województwa może zadecydować o ograniczeniu lub wręcz zakazaniu eksploatacji instalacji grzewczych, w których spalane jest określone paliwo, czyli tzw. uchwałą antysmogową samorząd może zakazać spalania w piecach np. miału węglowego. Dodatkowo w uchwale mogą być zapisane konkretne wymagania techniczne, jakie muszą spełniać instalacje grzewcze. Co ważne, uchwały antysmogowe będą dotyczyć wszystkich mieszkańców województwa. Zgodnie z nimi, już od tego sezonu grzewczego (2020/2021) zabronione będzie spalanie najgorszej jakości paliw, mułów czy pyłów węglowych, a także mokrego drewna.

W ramach konsultacji społecznych projektów wspomnianych uchwał, propozycje, uwagi i zastrzeżenia do dokumentów, jakimi są uchwały antysmogowe dla województwa pomorskiego można składać do 14 sierpnia br. Można to zrobić drogą elektroniczną na adres: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk. Projekty uchwał można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce uchwały antysmogowe.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWP

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama