Uchwały antysmogowe

Uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląska

Radni województwa dolnośląskiego podczas sesji sejmiku (30 listopada 2017 r.) przyjęli uchwały antysmogowe dla województwa dolnośląskiego, uzdrowisk i dla Wrocławia – informuje Urząd Miasta Legnica (UM).

Prace nad uchwałami trwały ponad rok.

Już w przyszłym roku na Dolnym Śląsku zaczną obowiązywać przepisy mające doprowadzić do stopniowego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Do tych przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Nad rozwiązaniami, które mają poprawić jakość powietrza w regionie, pracował – powołany przez marszałka województwa – zespół ekspertów. Swoje uwagi do projektów uchwał, w ramach konsultacji społecznych, mógł zgłosić każdy mieszkaniec. Legnicki magistrat podkreśla, że jednym z pierwszych samorządowców dolnośląskich, który już w 2015 r. apelował do marszałka województwa o podjęcie prac nad uchwałą szczegółowo regulującą wprowadzenie rozwiązań antysmogowych, był prezydent Legnicy.

Uchwały antysmogowe – zakazy w zakresie paliw i urządzeń grzewczych

Zgodnie z przyjętymi przepisami, od 1 lipca 2018 r. na terenie całego województwa obowiązywać będzie zakaz stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, a także węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm. Dodatkowo nie wolno będzie spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, a także biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

Przepisy antysmogowe wprowadzają również ograniczenia w zakresie stosowanych urządzeń grzewczych. I tak, dla Dolnego Śląska (z wyłączeniem Wrocławia oraz uzdrowisk) od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły, piece i kominki nie mogą emitować cząstek stałych (pyłu) niż 40 mg/m3. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych, nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych pyłu określonych w normie PN-EN 303-5:2012. Od 1 stycznia 2028 r. obowiązywać będzie natomiast zakaz użytkowania instalacji nie sprostają wymaganiom emisyjności pyłu wyznaczonym dla kotłów klasy 5. Oznacza to równocześnie koniec możliwości użytkowania urządzeń klas 3 i 4).

Przepisy będą obowiązywać przez cały rok, bez względu na sezon. Legniccy urzędnicy przypominają, że niezależnie od zapisów uchwał antysmogowych, dla całego kraju zaczną obowiązywać zakazy wynikające z przepisów unijnych. Zgodnie z nimi od 1 stycznia 2020 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązywać będzie zakaz sprzedaży kotłów, a od 1 stycznia 2022 r. – pieców i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu.
Zgodnie z uchwałami, od 1 lipca 2018 r. będzie obowiązywał okres przejściowy dla użytkowanych instalacji. Na Dolnym Śląsku (poza Wrocławiem i uzdrowiskami) zamontowane instalacje pozaklasowe (tzw. kopciuchy) będzie można użytkować jeszcze do końca 2023 r., zaś urządzenia grzewcze klasy 3 i 4 – do końca 2027 r. Oczywiście instalacje 5 klasy nie są objęte ograniczeniami.

Uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw stałych, w tym: kotłów, piecokuchni, pieców (także kaflowych) i kominków – zarówno typu „koza” jak i kominków z płaszczem wodnym oraz z systemem dystrybucji gorącego powietrza. Badania rzeczywistej emisyjności wskazują, że kominki mogą emitować bardzo wysokie ilości pyłu i benzo(a)pirenu – znacznie wyższe niż np. kotły na węgiel lub na drewno – podkreśla magistrat.
Przy okazji magistrat podaje, że w przypadku mieszkańców, którzy obecnie korzystają z sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewania elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków lub ograniczeń. Podkreśla się również, że uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem Wrocławia i uzdrowisk w granicach strefy A, B i C ochrony uzdrowiskowej) nie zakazuje palenia węglem.

Uchwała antysmogowa – kontrola i sankcje

Osoba stosująca paliwo stałe do ogrzewania lub przygotowywania posiłków i ciepłej wody będzie zobowiązana do posiadania certyfikatu jakości stosowanego paliwa, które powinna otrzymać od sprzedawcy paliwa. Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł. Jak zaznacza UM, kontrolą stosowania się mieszkańców do nowych przepisów w Legnicy zajmować się będzie Straż Miejska.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnicy

fot. sozosfera.pl

 

reklama