Kontrole przestrzegania

„Uchwała antysmogowa” – ruszą pierwsze kontrole przestrzegania

Tuż po nowym roku ruszą pierwsze kontrole przestrzegania „uchwały antysmogowej”, których zadaniem będzie sprawdzenie, jak mieszkańcy Rybnika wywiązali się z obowiązku wymiany kotłów węglowych, użytkowanych dłużej niż 10 lat – zapowiedział przed końcem ub. r. Urząd Miasta Rybnika (UM) i dodał, że do takiej wymiany zobowiązują właśnie zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

Jak zatem wygląda sytuacja w mieście w przededniu wejścia w życie „uchwały antysmogowej”? – zapytał magistrat.

Domy jednorodzinne i wymiana ogrzewania

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Rybniku są domy jednorodzinne. Zgodnie z szacunkową inwentaryzacją źródeł ogrzewania przeprowadzoną w 2018 r. – na 18,5 tys. domów jednorodzinnych, 14 tys. miało ogrzewanie węglowe. Według szacunków miasta, na podstawie danych o dofinansowaniach, z których korzystali mieszkańcy, średnio rocznie wymieniają oni około tysiąca kotłów – wylicza UM i dodaje, że nie ma jednak informacji o tym, ile kotłów jest wymienianych bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Dlatego miejscy urzędnicy szacują, że w domach jednorodzinnych do wymiany pozostaje poniżej 10 tys. kotłów.

Magistrat dodaje, że stan faktyczny możliwy będzie do ustalenia już w bieżącym roku, dzięki obowiązkowemu spisowi źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Będą kontrole przestrzegania „uchwały antysmogowej” w budynkach jednorodzinnych

Rybniccy urzędnicy zwracają uwagę, że rybniczanie zdecydowani na wymianę źródła ciepła, korzystali z wszelkiej dostępnej w tym zakresie pomocy finansowej. I tak, blisko 4 tys. mieszkańców złożyło wnioski do programu „Czyste Powietrze”, w sumie przeszło 800 wniosków zakwalifikowało się do realizacji w dwóch edycjach programu grantowego, a 48 budynków zakwalifikowano do programu „Stop Smog”.

Według magistratu, dane mogą napawać lekkim optymizmem, choć niestety wciąż nie brakuje takich mieszkańców, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że od 2022 r. używanie pozaklasowych kotłów będzie zabronione i karane. Tymczasem pierwsze kontrole, przeprowadzane przez strażników miejskich, ruszą już za kilka dni – zapowiedzieli przed Nowym Rokiem miejscy urzędnicy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontrole straży miejskiej będą bezwzględne wobec tych, którzy mieli możliwość przygotowania się do wymiany kotłów, a nie zrobili nic w tej sprawie przez cztery lata. W przypadku, kiedy ktoś czeka na przyłączenie gazu, dostawę pieca, czy rozliczenie dotacji, to w trakcie kontroli straży miejskiej powinien to móc udokumentować. W takich przypadkach nie będzie nałożonego mandatu, ale zostanie wyznaczony termin ponownej kontroli. Takie sytuacja nie zostaną odroczone bezterminowo – zapowiada prezydent Piotr Kuczera.

Przestrzeganie „uchwały antysmogowej” w budynkach miejskich oraz wielorodzinnych administrowane przez ZGM

Aby spełnić wymogi uchwały antysmogowej inwestycje przeprowadza też Miasto. Spośród przeanalizowanych budynków miejskich (domy kultury, szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, budynki ochotniczych straży pożarnych – OSP; bez zasobu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – ZGM) w 2021 r. tylko w 12 wymagana była wymiana źródeł ciepła. Inwestycje w wymianę źródeł ciepła są w trakcie realizacji w kilku obiektach (to placówki oświatowe i budynki OSP) – podkreśla UM.

Z kolei w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGM przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze – dodaje magistrat.

W zarządzie rybnickiego ZGM-u jest 249 budynków, w których znajduje się 4590 mieszkań. W 140 budynkach wymieniono już źródła ciepła, a 125 budynków poddano termomodernizacji.

Efekty działań antysmogowych

Liczba dni z przekroczoną normą dobową PM10, zgodnie z normą to 35 dni – zaznacza magistrat i podaje, jak to wygląda w Rybniku, z perspektywy czasu. W 2010 r. były to 134 dni, w 2019 r. – 87 dni, w 2020 r. – 48 dni, a w 2021 r. – 68 dni.

Miejscy urzędnicy podkreślają, że antysmogowe inwestycje Miasta i mieszkańców przynoszą powoli efekty, choć wciąż wiele jest jeszcze do zrobienia.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama