Grzywna za wykroczenie

Uchwała antysmogowa – grzywna za wykroczenie

Straż Miejska w Rybniku (SM) poinformowała, że zapadł pierwszy wyrok, w sprawie spalania flotokoncentratów węglowych w Rybniku.

Grzywna za wykroczenie dotyczące spalania flotokoncentratów

Przy okazji municypalni przypominają, że 1 września br. w życie weszła uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa Śląskiego ograniczeń, w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Tak zwana uchwała antysmogowa wprowadziła m.in. zakaz spalania węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, a także mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Ponadto nie wolno spalać paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Tymczasem podczas kontroli jednej z nieruchomości w dzielnicy Rybnika – Chwałowice, funkcjonariusze straży miejskiej w kotle centralnego ogrzewania ujawnili spalanie flotokoncentratów węglowych. Sprawa została przekazana do właściwego sądu. 16 listopada br. Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok skazujący, wymierzając sprawcy wykroczenia karę grzywny w wysokości 500 zł.

Przy tej okazji municypalni podkreślają, że wraz z wprowadzeniem przepisów antysmogowych, nie przyjęto przepisów nadających strażom miejskim uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Strażnicy w związku z ujawnieniem spalania ww. substancji mogą zastosować środek wychowawczy w postaci pouczenia, bądź skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Od 1 września br. strażnicy ujawnili osiem przypadków spalania zakazanych substancji.

Spalanie odpadów – problem aktualny

Jednocześnie rybniccy strażnicy nadal napotykają osoby spalające odpady. Tak było, gdy funkcjonariusze prowadząc kontrole nieruchomości w dzielnicach Paruszowiec Piaski oraz Maroko Nowiny ujawnili trzy przypadki spalania odpadów. Jak zaznaczają strażnicy, scenariusz jest wciąż ten sam – mieszkańcy spalają płyty meblowe, ramy okienne i odpady kuchenne. Przyłapani na gorącym uczynku zasłaniają się niewiedzą, choć zdarza się, że potwierdzają, iż o zakazie wiedzą, a mimo to spalają odpady.

W każdym z ww. przypadków, na sprawców nałożono mandat w wysokości 500 zł.

Na podstawie sm.rybnik.pl i sm.rybnik.pl

fot. SM w Rybniku

partner portalu

reklama

reklama

 

reklama

reklama

partner medialny