uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza

Podczas poniedziałkowej sesji (24 czerwca br.) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową.

Uchwała to nowy akt prawa miejscowego, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (IUMWK-P) informuje, iż z raportów służb ochrony środowiska wynika, że praktycznie w całym regionie w powietrzu odnotowywane są, stale lub okresowe, przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i związków toksycznych, w tym benzo(a)pirenu. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim tzw. niska emisja, głównie domowe piece grzewcze i lokalne kotłownie węglowe.

Jak zaznacza UMWK-P, najgorszej jakości powietrze w regionie odnotowywano w Nakle nad Notecią. Miasto to należy do 36 miast w Polsce, w których sytuacja pod tym względem jest bardzo zła.

Co określa uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

Przygotowana w UMWK-P uchwała antysmogowa dla Kujaw i Pomorza zawiera katalog paliw stałych, których stosowanie będzie zakazane od 1 września br. Obejmuje on węgiel brunatny oraz paliwa stałe przygotowane z wykorzystaniem tego węgla. Nie będzie wolno spalać także mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem. Katalog zabronionych paliw obejmuje także paliwa w postaci sypkiej, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%. W Kujawsko-Pomorskiem nie będzie można także spalać biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Uchwała antysmogowa dla regionu określa także standardy, zarówno emisyjne, jak i w zakresie efektywności energetycznej, które będą musiały spełniać wszelkiego rodzaju piece, a nawet domowe kominki. Akt prawa miejscowego określa też stosunkowo długie okresy przejściowe dla nowych regulacji. Chodzi o to, by ich wprowadzenie było jak najmniej uciążliwe i wpisywało się w naturalny rytm wymiany wyeksploatowanych urządzeń – tłumaczy UMWK-P.

Zgodnie z uchwałą, od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie zakaz eksploatacji tzw. pozaklasowych kotłów grzewczych. Zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy obowiązywać zacznie od 1 stycznia 2028 r. Natomiast zakaz używania ogrzewaczy pomieszczeń, np. kominków, niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Na podstawie www.kujawsko-pomorskie.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama