Uchwała antysmogowa dla Krakowa

Uchwała antysmogowa dla Krakowa utrzymana w mocy

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (NSA) utrzymał w mocy uchwałę antysmogową dla Krakowa.

Chodzi o akt prawny m.in. zakazujący palenia w Krakowie węglem i drewnem.

Uchwała antysmogowa dla Krakowa utrzymana w mocy przez NSA

Jak zaznacza UMWM, wyrok NSA potwierdza, że zakaz palenia węglem w Krakowie został wprowadzony prawidłowo. Wcześniej, w 2016 r., wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA). W swym wyroku WSA również uznał, że zapisy uchwały antysmogowej dla Grodu Kraka są zgodne z prawem, a zakaz palenia węglem jest potrzebny miastu.

Działania prowadzone przez Województwo Małopolskie w zakresie wsparcia Krakowa w realizacji uchwał antysmogowych pokazują, że miasto obrało właściwy kierunek w kontekście walki o czystsze powietrze. Potwierdzają to dotychczasowe pozytywne efekty w zakresie poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w tym zakresie. Przy tym, w celu dalszej poprawy jakości powietrza, konieczna jest dalsza konsekwentna realizacja zapisów regulacji – podkreśla Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa, odpowiedzialny m.in. w samorządzie województwa za politykę ochrony środowiska.

Urząd marszałkowski przypomina, że Uchwała nr XVIII/243/16, wprowadzająca na obszarze Krakowa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw została przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 15 stycznia 2016 r. Zakłada ona całkowity zakaz stosowania paliw stałych (m.in. węgla i drewna) w kotłach, piecach i kominkach. Dopuszcza wyłącznie stosowanie paliw gazowych i lekkiego oleju opałowego. Regulacja wejdzie w życie 1 września br. Jednocześnie UMWM podkreśla, że uchwała antysmogowa, to jeden z elementów planu walki z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama