Tysięczna gmina w programie

Tysięczna gmina w programie „Czyste Powietrze”

„Troska o czyste środowisko i czyste powietrze to jeden z filarów nowej rzeczywistości, nowego ładu” – podkreślił Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, podczas konferencji, która odbyła się 8 lutego w Świętochłowicach. Władze miasta podpisały tego dnia porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Katowicach, na podstawie którego Świętochłowice to tysięczna gmina w programie „Czyste Powietrze”. Poinformował o tym Urząd Miejski w Świętochłowicach (UM).

Tysięczna gmina w programie – 100 mln zł dla gmin na promocję „Czystego Powietrza”

Na promocję programu „Czyste powietrze” do wszystkich gmin trafi w sumie 100 mln zł. Z tych pieniędzy mają powstać m.in. punkty konsultacyjne dla mieszkańców – wskazuje UM. Podczas konferencji w Świętochłowicach premier Morawiecki ocenił, że uruchomiony dwa lata temu program „Czyste Powietrze” to rewolucja w polityce prośrodowiskowej. Zwrócił uwagę, że docelowo ponad 100 mld zł ma być zainwestowane w termomodernizację domów i wymianę źródeł ciepła na proekologiczne.

Już teraz 200 tys. gospodarstw domowych uczestniczy w programie „Czyste Powietrze”. To pół miliona osób, które będą mogły korzystać z bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania – podkreślił prezes Rady Ministrów.

Dzięki przeznaczonym środkom finansowym, gminy będą mogły stworzyć punkty konsultacyjne na swoim terenie, w których każdy zainteresowany mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Taki punkt powstanie wkrótce w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Świętochłowice to tysięczna gmina, podpisująca porozumienie z WFOŚiGW w programie „Czyste Powietrze”. Dzięki zawartym porozumieniom gminy ułatwiają mieszkańcom dostęp do programu, co usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie i poprawia jakość życia Polaków – zaznaczył Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Tysięczna gmina w programie ze Śląska, który wymaga inwestycji

Podczas konferencji zwrócono uwagę, że Śląsk jest perłą w koronie polskiego przemysłu i nie można odwracać się od jego przemysłowego dziedzictwa, ale trzeba systematycznie modernizować ten region i inwestować w unowocześnianie polskiej gospodarki.

To jest skala nieporównywalna do żadnego innego miasta w metropolii. Pamiętajmy, że dzisiaj w Świętochłowicach przy 50 tys. mieszkańców mamy ponad 10 tys. kopciuchów. Na tyle je szacujemy. Skala jest olbrzymia. Natomiast ja też zdaję sobie sprawę, że musimy pewien cykl wprowadzić, żeby rok po roku systematycznie całą tę infrastrukturę odbudować – powiedział Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Zgodnie z informacją Macieja Chorowskiego, prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, największa część wsparcia, do 74,3 mln zł, ma trafić na „pakiety startowe” po 30 tys. zł na uruchomienie gminnych punktów programu. Grant będzie podzielony na trzy transze: 9 tys. zł na uruchomienie punktu, a potem po 7 tys. kwartalnie po potwierdzeniu realizacji i rozliczeniu działań informacyjno-promocyjnych. Gminy powinny zgłaszać się do końca lutego br., a podpisać umowy w sprawie punktów – do końca maja br.

Tysięczna gmina w programie, w którym 16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy

Kwotę do 16 mln zł przeznaczono na regionalne konkursy dla gmin, których mieszkańcy złożą najwięcej wniosków do programu w danym roku, a kwotę do 12 mln zł – na refundacje kosztów za wnioski: 150 zł za zrealizowany wniosek o podwyższony poziom dofinansowania i 100 zł za wniosek standardowy – dodał świętochłowicki magistrat.

Na podstawie swietochlowice.pl

fot. UM w Świętochłowicach

Reklama

Partner Portalu

Partner Portalu