Tylko sto dni na wymianę „kopciuchów”

Już tylko sto dni mają użytkownicy starych kotłów węglowych na wymianę „kopciuchów” na źródła ogrzewania spełniające wymogi uchwały antysmogowej. Od 2022 r. używanie pozaklasowych kotłów będzie zabronione i karane! – przypomniał w ubiegłym tygodniu Urząd Miasta Rybnika (UM).

Magistrat zaznaczył, że przed Rybnikiem i innymi miastami woj. śląskiego ważny moment – zgodnie z zapisami tzw. uchwały antysmogowej od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można używać kotłów na paliwa stałe, starszych niż 10-letnie. W bieżącym roku tempo prac i zaangażowanie środków finansowych na działania antysmogowe jest jeszcze większe niż w poprzednich latach. To czas intensywnych inwestycji – zarówno po stronie mieszkańców, jak i miasta – dodaje UM.

Domy jednorodzinne i tylko sto dni na wymianę najstarszych kotłów na paliwa stałe

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Rybniku są domy jednorodzinne. Zgodnie z szacunkową inwentaryzacją źródeł ogrzewania przeprowadzoną w 2018 r. na 18,5 tys. domów jednorodzinnych 14 tys. miało ogrzewanie węglowe. W związku ze zbliżającym się terminem egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej widać wzmożoną aktywność mieszkańców, którzy realizują lub planują niezbędne inwestycje – wskazuje UM.

Magistrat zwraca uwagę, że przymierza się do kolejnego zbierania danych, które ma być przeprowadzone w drugiej połowie przyszłego roku. Wtedy stan faktyczny, dzięki obowiązkowemu spisowi źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), będzie można ocenić precyzyjnie.

Szacujemy, że rocznie mieszkańcy Rybnika wymieniają około tysiąca kotłów, a dynamika zmian w 2021 roku wzrasta. Dziś szacunki wskazują, że w około 10 tys. domów jednorodzinnych wymiana źródeł ciepła będzie musiała nastąpić w najbliższych latach, tj. do końca 2027 r. – wskazuje Rafał Kołodziej, kierownik Referatu Ochrony Powietrza w Wydziale Ekologii UM.

Rybnik – mieszkańcy mają świadomość

Wielu mieszkańców Rybnika ma świadomość, że przestarzałe źródła ogrzewania trzeba wymienić – zaznacza UM i przypomina, że w czerwcu br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Polskim Alarmem Smogowym (PAS) opublikowały ranking pokazujący aktywność gmin w programie „Czyste Powietrze”. Rybnik zajął w nim 15 miejsce w Polsce pod względem liczby wymienionych kotłów na 1000 mieszkańców, a jednocześnie pierwsze pod względem łącznej liczby wymienionych kotłów – tylko w pierwszym kwartale br. W mieście ubyło 551 niespełniających norm kotłów.

Od początku trwania programu „Czyste Powietrze” do pierwszych dni września bieżącego roku złożonych zostało 3538 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie miasta Rybnika, z czego 3370 wniosków dotyczyło zakupu i montażu źródła ciepła zgodnego z wymaganiami programu – wyjaśnia Jacek Chołuj, główny specjalista w Wydziale Inwestycji UM, odpowiedzialny m.in. za kwestie związane z poprawą jakości powietrza w mieście.

Dane mogą napawać lekkim optymizmem, choć niestety nie brakuje takich mieszkańców, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że od 2022 r. używanie pozaklasowych kotłów będzie zabronione i karane! – podkreśla UM.

Tylko sto dni na wymianę „kopciuchów” – czas wielkiej próby dla samorządów

To będzie czas wielkiej próby dla samorządów, próby dotyczącej bycia konsekwentnym. 2022 rok to będzie pierwszy rok, w którym najgorsze kotły powinny zniknąć. Nie wyobrażam sobie, że nie będziemy tego kontrolować. Był czas edukowania na temat szkodliwości smogu na nasze zdrowie, był czas na wprowadzenie zmian w swoich kotłowniach, a teraz idzie czas egzekwowania. Jeżeli realnie chcemy zmienić jakość życia w naszych miastach pod względem czystego powietrza, to musimy kontrolować realizację zapisów uchwały antysmogowej – podkreśla Piotr Kuczera, prezydent Rybnika.

Budynki miejskie i spełnianie wymogów „uchwały antysmogowej”

Aby spełnić wymogi „uchwały antysmogowej” inwestycje przeprowadza także samorząd miejski. Spośród przeanalizowanych budynków miejskich (urzędy, domy kultury, szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, budynki OSP; bez zasobu ZGM) tylko w 12 wymagana jest wymiana źródeł ciepła w 2021 r. – zaznacza UM

Na 191 przeanalizowanych budynków 18 ogrzewanych jest kotłami węglowymi, w tym cztery kotłami klasy V, 12 kotłami wymaganymi do wymiany w 2021 r. oraz dwoma kotłami do wymiany po 2021 r. Czyli ok. 9% budynków ma ogrzewanie węglowe, z czego ok. 6% wymaga wymiany źródeł w 2021 r. – precyzuje Jacek Chołuj.

Inwestycje w zakresie wymiany źródeł ciepła są w trakcie realizacji w dziewięciu obiektach. Są to Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 32, Szkoła Podstawowa nr 18, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, Przedszkole nr 18, Zespół Szkolno-Przedszkolny 14, OSP Gotartowice, OSP Golejów i OSP Kłokocin. W 2021 r. rozpoczną się jeszcze trzy inwestycje, których realizacja zakończy się w 2022 r. Mowa o Szkole Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej nr 23 i OSP Wielopole.

Wymiana „kopciuchów” w zasobie ZGM

W administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM) budynkach mieszkaniowych przestarzałe piece węglowe wymieniane są na źródła ciepła niegenerujące problemu „niskiej emisji”. Prowadzone są też termomodernizacje, dzięki którym zapotrzebowanie budynków na energię cieplną będzie mniejsze. Rok 2021 to realizacja inwestycji w 71 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (37 budynków w realizacji) – podkreśla UM.

W zarządzie rybnickiego ZGM-u jest 249 budynków, w których znajduje się 4590 mieszkań. 115 budynków zostało już poddanych termomodernizacji, a w 120 ogrzewanie jest proekologiczne.

Plany ZGM odnośnie wymiany źródeł ciepła przedstawiają się następująco:

  • 688 źródeł ciepła do wymiany jeszcze w bieżącym roku;
  • 2022 r.: planowana wymiana ogrzewania w 469 mieszkaniach;
  • Przełom lat 2022/2023: planowana wymiana ogrzewania w 404 mieszkaniach;
  • lata 2022-2025: planowana wymiana ogrzewania w 175 mieszkaniach.

Tylko sto dni na wymianę swoich „kopciuchów” – efekty działań widoczne, ale…

Antysmogowe inwestycje samorządu i mieszkańców przynoszą powoli efekty – zaznacza UM i podkreśla, że w 2010 r. w Rybniku aż podczas 134 dni w roku przekroczony był dopuszczalny poziom pyłu PM10. Stopniowo wyniki trzycyfrowe zmieniały się w dwucyfrowe (2017 rok), a w ubiegłym roku było 45 takich dni. Norma mówi o 35 dniach – jest zatem jeszcze wiele do zrobienia – podkreśla UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama