Twoje auto, mój oddech

„Twoje auto, mój oddech” – akcja uświadamiająca Warszawy Bez Smogu

Jak zaznacza Polski Alarm Smogowy (PAS), każdego dnia po Warszawie porusza się ok. 1,5 mln pojazdów, które są przyczyną wysokiego poziomu tlenków azotu i podwyższonej emisji pyłów. W antysmogowej kampanii aktywiści Warszawy Bez Smogu (WBS) nawołują do rezygnacji z samochodu na rzecz komunikacji miejskiej oraz do wprowadzenia strefy czystego transportu, ograniczającej napływ najbardziej zanieczyszczających pojazdów do śródmieścia. W ramach akcji uświadamiającej problem zanieczyszczania powietrza przez samochody wykonany został mural, na którym dziecko mówi: „Twoje auto, mój oddech” i zachęca do pozostawienia samochodu w domu.

„Twoje auto, mój oddech” – kontrowersyjny przekaz by pobudzić myślenie

W 2019 roku zmierzyliśmy stężenia tlenków azotu w 120 punktach miasta. Okazało się, że prawie we wszystkich miejscach, w których dokonaliśmy pomiarów stężenia tego szkodliwego gazu przekraczały dopuszczalne prawem normy. Takim powietrzem oddychają warszawiacy. Najgorzej było w okolicach skrzyżowań, arterii komunikacyjnych i w kanionach ulic – mówi Piotr Siergiej, aktywista Warszawy Bez Smogu.

Zdecydowaliśmy się na kontrowersyjny przekaz, w którym dziecko zwraca się do dorosłych, ponieważ to właśnie najmłodsi będą dorastać w tak szkodliwych warunkach. Wiemy z badań naukowych, że stan zdrowia dzieci, które wyrastają w zanieczyszczonym powietrzu, ulega pogorszeniu. Zaburzeniu ulega rozwój układu oddechowego i nerwowego, co w efekcie prowadzi do konsekwencji odczuwalnych w dorosłym życiu. Naukowcy mówią o wzmożonych infekcjach, zaostrzeniu objawów astmy czy gorszym rozwoju układu nerwowego – wskazuje działacz WBS.

Namawiają do rzadszego korzystania z samochodów

Jak zaznacza PAS, aktywiści WBS namawiają do rzadszego korzystania z samochodów. Podkreślają oni, że z punktu widzenia jakości powietrza realną poprawę daje już zmniejszenie liczby samochodów o 20%, jeśli wyeliminuje się te najmocniej zanieczyszczające stare samochody z silnikiem diesla. Badania ruchu pokazują, że 7% najstarszych aut wytwarza 28% szkodliwych tlenków azotu. Do pracy bardzo często można dojechać transportem zbiorowym albo rowerem.

Działacze apelują do władz stolicy, by jak najszybciej wytyczyły w kluczowych miejscach nowe buspasy. W ich opinii, w związku z planowanym remontem estakad trasy Łazienkowskiej konieczne są buspasy na ul. Czerniakowskiej i na Belwederskiej, a brak tych buspasów to zachęta do korzystania z samochodu.

„Twoje auto, mój oddech” – potrzeba stref czystego transportu!

Konieczne jest również jak najszybsze wprowadzenie nowelizacji ustawy, która umożliwiłaby miastom tworzenie stref czystego transportu – mówi Bartosz Piłat, ekspert ds. transportu z PAS. – Rząd nadal nie zadeklarował, czy naprawi przepisy o strefach czystego transportu czy też pozostawi regulacje w obecnym, beznadziejny stanie. Bez nowelizacji ustawy i wprowadzenia zakazu wjazdu do miast najmocniej kopcących samochodów urodzone dziś dziecko będzie przez kilkanaście lat skazane na nadmiar zanieczyszczeń ze spalin. Nie mówimy o zakazie ruchu samochodów w miastach, ale o ograniczeniu niekontrolowanego napływu aut – dodaje Bartosz Piłat.

Organizacja podkreśla, że takie rozwiązania są z powodzeniem stosowane w setkach europejskich miast, a polskie miasta cały czas czekają na czyste powietrze. Nie powtarzajmy błędów Europy sprzed lat i zatrzymajmy kopcące samochody póki jeszcze możemy – apeluje WBS.

Projekt grafiki wykonała Marta Frej. Mural powstał dzięki wsparciu Clean Air Fund, Polskiego Alarmu Smogowego i TVN oraz pomocy Urzędu Miasta Warszawa. Wykonawcą jest Good Looking Studio. Kampania antysmogowa widoczna jest również na tyłach autobusów miejskich i 400 ekranach LED w komunikacji publicznej – wskazuje PAS.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. PAS

reklama

 

reklama