transport publiczny i niska emisja

Transport publiczny i niska emisja

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) poinformował, że Marek Woźniak, marszałek województwa w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów dotyczących miejskiego transportu publicznego i tzw. niskiej emisji.

Dofinansowane Inwestycje będą realizowane przez Poznań, Rokietnicę, Mosinę, Śrem i Szamotuły.

Projekty tych gmin wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania).

Projekty z zakresu: transport publiczny i niska emisja z dofinansowaniem

Umowy zostały podpisane 29 grudnia 2017 r. – W ostatnich godzinach tego roku prezentujemy przedsięwzięcia wspierające inwestycje w tzw. niską emisję i transport publiczny. Wartość wszystkich projektów to 203 mln zł, a dofinansowanie unijne to blisko 146 mln zł. Największy projekt Miasta Poznania dotyczy bardzo ważnego, kluczowego i wrażliwego komunikacyjnie punktu – ronda Rataje. Pozostałe to nieco mniejsze projekty, ale o nie mniejszej ważności. Wartość tych projektów przekłada się przede wszystkim na ochronę środowiska poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla i polepszenie komfortu podróżowania po Metropolii Poznańskiej – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa.

Przedstawiciele samorządów lokalnych, którzy w imieniu reprezentowanych gmin podpisywali umowy o dofinansowanie podkreślali, że dzięki unijnemu wsparciu uda się zrealizować inwestycje, służące przede wszystkim mieszkańcom – w znaczący sposób poprawią jakość infrastruktury transportowej i bezpieczeństwo podróżujących. Co ważne, przyczynią się także do zmiany przyzwyczajeń podróżowania samochodami na rzecz miejskiego transportu kołowego i szynowego.

Unijnym wsparciem objętych zostało sześć projektów. Poznań przeprowadzi projekt pn. „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”, a Gmina Rokietnica przedsięwzięcie pt. „Węzeł przesiadkowy Rokietnica”. Mosina realizować będzie działania zatytułowane „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”, a Śrem projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Śremie”. Z kolei Miasto Puszczykowo przeprowadzi projekt pn. „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, a Szamotuły przedsięwzięcie zatytułowane „Zwiększenie integracji różnych form transportu wraz z poprawą dostępu do transportu publicznego poprzez rozbudowę systemu zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie miasta Szamotuły”.

Inwestycje realizowane będą dzięki środkom z Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania prawie 334 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWW

fot. UMWW

reklama

 

reklama