Transformacja w sektorze transportu

Transformacja w sektorze transportu – list intencyjny podpisany

Aż o 40% wzrosła liczba pojazdów w ostatniej dekadzie w Polsce, a transport jest jednym z głównych czynników smogu w polskich miastach – zaznaczyła Unia Metropolii Polskich (UMP), która wraz z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych (PSPA) podpisała wczoraj (18 listopada 2021 r.) list intencyjny rozpoczynający współpracę w obszarze, jakim jest transformacja w sektorze transportu i zmniejszenie emisji CO2 w ruchu drogowym na terenie polskich miast.

Transformacja w sektorze transportu odpowiedzią na emisje z silników spalinowych

Jak wskazuje UMP, po polskich drogach jeździ obecnie ponad 18 mln samochodów z napędem spalinowym. Jednocześnie organizacja podaje, że park pojazdów w Polsce jest jednym z najstarszych w Europie, a średni wiek samochodów osobowych wynosi 14 lat. Liczny i wiekowy park pojazdów negatywnie oddziaływa na klimat i środowisko, a w rezultacie na zdrowie ludzi. Z uwagi na wciąż niski udział napędów alternatywnych, sektor transportu odpowiada aż za 24% łącznych emisji gazów cieplarnianych w Polsce. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wzrost emisji z sektora transportu w Polsce w latach 1990-2017 wyniósł 206%, podczas gdy średnia unijna była wielokrotnie niższa i sięgnęła 28%.

Stare pojazdy spalinowe, wytwarzające znaczne ilości zanieczyszczeń (w szczególności cząstek pyłu zawieszonego), przyczyniają się do powstawania smogu, który jest coraz poważniejszym problemem w polskich miastach. Emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w transporcie, głównie drogowym, odpowiada nawet za 80% zanieczyszczeń powietrza w centrach dużych metropolii. Według danych IQAir z 2019 r., spośród stu europejskich miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM 2,5 aż 29 znajduje się w Polsce. Spalinowy transport drogowy powoduje powszechne przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu – zaznacza UMP.

Transformacja w sektorze transportu ma ogromne znaczenie

Dzisiaj kluczowym wyzwaniem stojącym przed miastami jest poprawa jakości powietrza, dlatego transformacja w sektorze transportu, zarówno zbiorowego jak i indywidualnego, ma tutaj ogromne znaczenie. Dodatkowo nakładane są na nas – samorządy – ustawowe obowiązki, którym musimy sprostać. Podpisanie listu intencyjnego to jest nasz krok milowy w obszarze elektomobilności – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezes UMP, prezydent Białegostoku.

Podjęcie strategicznej współpracy między UMP a PSPA ma na celu rozwój w polskich miastach nowych, proekologicznych form zrównoważonej mobilności, w szczególności elektromobilności, mobilności współdzielonej, a w niedalekiej przyszłości pojazdów autonomicznych. Pojazdy elektryczne pozostają bowiem całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania, co odbywa się z korzyścią dla klimatu i społeczeństwa – tłumaczy UMP.

Dążenie do dekarbonizacji i ograniczenia zanieczyszczeń z sektora transportu w ostatnich latach uległo zdecydowanej intensyfikacji zarówno na szczeblu unijnym i krajowym, ale również lokalnym, w szczególności właśnie samorządowym. Miasta podejmują wzmożone wysiłki na rzecz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców poprzez zakrojone na szeroką skalę programy elektryfikacji flot, publicznej komunikacji zbiorowej, ustanawianie obszarów niskoemisyjnych, rozwój infrastruktury ładowania, ograniczenie natężenia ruchu drogowego czy rozwój mobilności współdzielonej. Przed polskimi miastami w tym zakresie wciąż stoi wiele poważnych wyzwań. PSPA aktywnie wspiera samorządy w procesie tej transformacji – podkreślił Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA, wiceprezydent AVERE.

Promocja i rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu w kraju

Wśród wspólnych działań partnerzy zapowiadają m.in. aktywności mające na celu promocję i rozwój nisko- i zeroemisyjnego transportu w kraju, wzmocnienie współpracy pomiędzy administracją samorządową a przedstawicielami branży oraz popularyzację wiedzy na temat nowej mobilności w ramach wielu inicjatyw. Realizowane będą także wspólne projekty naukowe oraz badawcze z obszaru nowej mobilności, akcje edukacyjne i wydarzenia merytoryczne.

Elektromobilność jest z jednej strony nowością, ale też trendem, który obecnie mocno się rozwija. My jako samorządy potrzebujemy partnerów, takich jak PSPA, którzy wesprą nas we wdrażaniu jej w naszych miastach. Zaczynamy tworzyć współpracę, gdzie samorządy wraz z wyspecjalizowanymi organizacjami mogą działać na rzecz zmian w tym obszarze – wskazał Adam Wieczorek, wiceprezydent Miasta Łodzi.

Unia Metropolii Polskich dodaje, że PSPA utworzyło Komitet Samorządowy, któremu przewodniczy obecnie Łódź, a który ma docelowo skupiać wszystkie polskie samorządy, aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.

Dzięki połączeniu wysiłków i wiedzy polskich samorządowców, wspólnie stworzymy grunt do budowy czystych i przyjaznych dla mieszkańców miast i wypracujemy właściwe rozwiązania. Wyzwania stojące dzisiaj przed polskimi gminami w kontekście rozwoju elektromobilności są bowiem znaczące, tak w obszarze publicznego transportu zbiorowego, jak i w segmencie transportu indywidualnego mieszkańców miast – dodał Maciej Mazur.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMP

reklama

 

partner merytoryczny

reklama