Termowizyjne badania

Termowizyjne badania w Gdyni

Mieszkańcy Gdyni będą mieli kolejną okazję by zweryfikować jak duży wpływ na wysokość rachunków za ogrzanie ich mieszkań i domów ma stan izolacji budynków – informuje Urząd Miasta Gdyni (UM).

Wszystko za sprawą badań termowizyjnych realizowanych w ramach projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”.

Termowizyjne badania pomogą ograniczyć niską emisję

Celem akcji jest redukcja niskiej emisji, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania budynków oraz wzrost efektywności energetycznej obiektów na terenie Gdyni – podkreśla gdyński magistrat.

Dzięki badaniom wskażemy mieszkańcom 120 budynków wielorodzinnych nie tylko przyczyny występowania strat energetycznych, ale także podpowiemy całe spektrum działań, które mogą podjąć, by zoptymalizować efektywność energetyczną budynku – mówi Hanna Górecka-Banasik z Referatu ds. Energetyki UM.

Badanie kamerą termowizyjną wykonuje się przy możliwie dużej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Pozwala to na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram okiennych, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności – informuje UM. Badania uwzględniają takie parametry jak współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)], stan uszczelek stolarki okiennej i drzwiowej, stan izolacji budynku, odwrócony ciąg wentylacji. Badanie obejmuje także współczynnik temperaturowy określający ryzyko częstej kondensacji pary wodnej na przegrodach nieprzezroczystych (ryzyko tworzenia się grzybów i pleśni) fRsi [-].

Dodatkowo badane są takie parametry, jak jakość powietrza w budynku, stężenie CO2, temperatura, wilgotność, punkt rosy oraz pyły (PM10, PM 2,5, formaldehydy).

Jak podaje UM, nabór do tegorocznej edycji został już zamknięty, lecz nie wykluczone, że projekt znajdzie swoją kontynuację również w przyszłym roku. Tej zimy przebadanych zostanie 120 budynków wielorodzinnych tych mieszkańców, którzy zgłosili się do zeszłorocznej edycji, lecz z braku miejsc nie zostali oni wówczas zakwalifikowani do badania.

Efekt ubiegłorocznych badań z użyciem termowizji

Przy okazji gdyński magistrat przypomina ubiegłoroczną edycję projektu. Podczas minionej zimy przebadanych zostało 147 budynków jednorodzinnych i 82 budynki wielorodzinne. Największą grupę budynków poddanych badaniom stanowiły te, które ogrzewane są własną kotłownią gazową. Badanie termowizyjne pozwoliły na wykrycie wad konstrukcyjnych, wskazanie nieszczelnych okien i ram, źle izolowanych ścian i podłóg, czy drzwi o niskich parametrach izolacyjności.

Dzięki przeprowadzonej ankiecie wiemy już, że około 50% badanych osób zadeklarowało chęć podjęcia działań mających na celu ochronę budynku przed utratą ciepła poprzez izolację nieszczelnych okien i drzwi oraz docieplenie ścian i dachu – podkreśla Hanna Górecka-Banasik.

Większa część badanych osób zadeklarowała również stosowanie więcej niż jednej z metod prawidłowego gospodarowania energią cieplną w budynku, w tym: wietrzenie w sposób krótki i intensywny, obniżanie temperatury w godzinach nocnych, ustawienia różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, stosowanie głowic termostatycznych oraz niezakrywanie grzejników. Jak wynika z szacunków przeprowadzonych przez UM, działania te pozwolą na realne oszczędności wydatków ponoszonych na ogrzewanie mieszkań w budżetach mieszkańców na poziomie co najmniej 30% w skali roku.

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mieszkańcy nie ponoszą kosztów prowadzonych badań termowizyjnych.

Więcej informacji na temat realizacji projektów znaleźć można na stronie BIP Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM w zakładce „aktualności”.

Na podstawie www.gdynia.pl

fot. UM Gdyni

partner merytoryczny

 

reklama