Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Strefa Czystego Transportu – Kraków nieprzygotowany?

Strefa Czystego Transportu w Krakowie (SCT) nie może wejść w życie 1 lipca br. Urząd Miasta (UM) poinformował, że Kraków nie jest na to technicznie przygotowany.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie pod znakiem zapytania

W tej sytuacji są dwa wyjścia. Albo uchylić obecną uchwałę w sprawie SCT, co jest w kompetencjach miejskich radnych i napisać uchwałę od nowa. Albo dokonać zmian w obecnej uchwale np. terminowych, czasu i obszaru obowiązywania – powiedział Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa. Zapowiedział też, że zgodnie z obietnicami złożonymi w kampanii wyborczej, założenia SCT w uzgodnieniu z Zarządem Transportu Publicznego zostaną ponownie przedyskutowane z mieszkańcami.

11 stycznia 2024 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (WSA) unieważnił dotychczasową uchwałę o SCT. Wyrok jest nieprawomocny, ponieważ wpłynęły na niego dwie skargi kasacyjne. Jedna z nich została złożona przez mieszkańca. Zaskarżył on wyrok w punkcie I. Zaś fundacja Frank Bold zaskarżyła wyrok w punkcie III, w którym WSA stwierdził nieważność całej uchwały o SCT. Oznacza to, że uchwała obowiązuje, a jej założenia zaczęłyby obowiązywać od 1 lipca 2024 r., zgodnie z zapisami przyjętymi przez Radę Miasta Krakowa 23 listopada 2022 r.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu