Strażnicy kontrolują

Strażnicy kontrolują, czym mieszkańcy palą w piecach

Sezon grzewczy rozpoczęty, co wg Urzędu Miasta Legnica (UM) oznacza, że właściciele dymiących kominów mogą spodziewać się, wizyty strażników miejskich. Municypalni będą sprawdzać czy mieszkańcy palą w piecach. Gdy stwierdzą, że są to materiały toksyczne, kary mogą być bardzo wysokie dodaje magistrat.

Ale to nie o kary tylko chodzi. Przede wszystkim o nasze zdrowie i jakość życia – mówi Jacek Śmigielski z legnickiej straży miejskiej. – Spalanie śmieci powoduje, że do środowiska dostają się toksyczne i rakotwórcze substancje. Nie wspominając już o tym, że otwarcie okien, czy wyjście na spacer jest bardzo uciążliwe – dodaje.

Spalasz odpady? Strażnicy kontrolują!

Niestety, jak pokazują statystyki z lat poprzednich, każdego roku strażnicy wykrywają wiele przypadków spalania niedozwolonych i niebezpiecznych dla zdrowia materiałów. Były to np. plastikowe opakowania, styropian czy pocięte opony. Taki sposób pozbywania się odpadów jest nielegalny i stanowi naruszenie przepisów ustawy o odpadach, która mówi, że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w specjalistycznych instalacjach – podkreśla magistrat.

Przy okazji UM przypomina, że oprócz spalania odpadów, od 1 lipca ubiegłego roku, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, na Dolnym Śląsku obowiązuje zakaz stosowania do ogrzewania następujących paliw: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego rodzaju węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, a także biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%. Naruszenie tych zasad stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Aby skutecznie egzekwować przepisy, funkcjonariusze straży miejskiej, na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zostali imiennie upoważnieni przez prezydenta do kontroli nieruchomości prywatnych. W oparciu o to upoważnienie municypalni mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu wykonania działań kontrolnych. Uniemożliwienie takiej kontroli, polegające m.in. na niewpuszczeniu strażników, stanowi przestępstwo i na mocy art.225 Kodeksu karnego zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności. Magistrat przypomina, że interwencje w zakresie spalania odpadów można zgłaszać pod numerem alarmowym Straży Miejskiej: 986 lub 76 723 31 85.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

reklama