dofinansowuje wymianę kopciuchów

Starostwo dofinansowuje wymianę kopciuchów

Od 21 maja mieszkańcy powiatu poznańskiego mogą składać wnioski o dopłaty do wymiany starych pieców – informuje Starostwo Powiatowe w Poznaniu (SP). Jak zaznacza SP, na drugą edycję programu zarezerwowanych zostało 700 tys. zł.

Dotacja obejmuje likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym oraz zakup i montaż nowego systemu ogrzewania. Dopłata wynosi do 7 tys. dla właścicieli lokali i do 14 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Wysokość dofinansowania nie może jednak przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

Starostwo powiatowe w Poznaniu dofinansowuje wymianę kopciuchów na ogrzewanie proekologiczne

Jak podaje SP, mieszkańcy powiatu mogą starać się o dopłatę do wymiany starego urządzenia grzewczego na nowy kocioł zasilany paliwem gazowym lub olejem opałowym. W miejsce „kopciucha” można zastosować również ogrzewanie elektryczne bądź pompę ciepła. Dofinansowaniem objęte jest także zastąpienie ogrzewania nowoczesnym, zasilanym automatycznie kotłem na paliwo stałe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ogromne zainteresowanie sprawiło, że i w tym roku będziemy kontynuować naszą walkę o czystsze i zdrowsze powietrze. Od wielu lat w powiecie realizujemy program usuwania azbestu, a od ubiegłego roku dajemy szansę naszym mieszkańcom, by mogli pozbyć się starych i szkodliwych, nieekologicznych pieców. W pierwszej edycji programu skorzystało z takiej możliwości blisko 100 osób – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Jednak w tym roku do programu wprowadzono kilka zmian. – Najważniejsza dotyczy tego, że przy rozliczeniu dofinansowania uwzględniane będą koszty poniesione dopiero po podpisaniu umowy o dotację. Podobnie jak w zeszłym roku u wnioskodawców zostanie przeprowadzona kontrola zarówno przed podpisaniem umowy, jak i po złożeniu dokumentów rozliczenia dotacji. Chodzi o to, by potwierdzić, że wszystko zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi w 2019 roku zasadami – wyjaśnia Anna Orczewska, zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa SP.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji muszą złożyć pisemny wniosek w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18. Dofinansowanie może być udzielone m.in.: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, podmiotom prowadzącym działalność rolniczą.

Więcej informacji i obowiązujące formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej starostwa.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu

fot. Starostwo Powiatowe w Poznaniu

 

reklama