w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji

Stanowisko w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji

17 września br. Komisja Europejska (KE) przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. W odpowiedzi na tę informację Ministerstwo Klimatu (MK) opublikowało stanowisko dotyczące propozycji KE w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji.

Głos resortu klimatu wobec propozycji Komisji w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji

W stanowisku w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji MK zwraca uwagę, że resort z niepokojem przyjął propozycję podniesienia celu redukcji emisji do 2030 r. do „co najmniej do 55%” – jak wskazuje MK – „bez przedstawienia środków, mających służyć jego realizacji”. „Podczas swojego wystąpienia Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, nie uzasadniła tej konkretnej wartości” – dodaje MK.

Ministerstwo podkreśla, że „Nie są znane skutki takiego działania dla gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Bazując jedynie na dotychczasowych doświadczeniach i analizach (również tych przedstawianych przez Komisję Europejską) możemy z dużą dozą pewności zakładać, że obciążenia nie rozłożą się równomiernie na wszystkie kraje, ale będą większe dla państw o wyższej emisyjności, takich jak Polska”.

W stanowisku w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji MK wskazuje, że MST nie wystarczy

Ministerstwo Klimatu podkreśla, że „w wystąpieniu Przewodniczącej von der Leyen zabrakło odniesień do konkretnego planu działań i wymaganego wsparcia. Nie podano informacji, w jaki sposób UE miałaby zrealizować powyższy cel i jakich konkretnie narzędzi, oprócz Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, użyć”.

Jednocześnie resort zaznacza, że Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji (MST) nie jest narzędziem wystarczającym do przeprowadzenia we Wspólnocie zasadniczej zmiany gospodarczej. Według MK „Jednym z pomysłów jest wprowadzenie zmian do systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), lecz jest to mechanizm, który w przypadku podwyższonego celu wymagałby znaczącej reformy. Wspieramy postulat zwiększenia efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału energii odnawialnej, lecz zmiany te nie doprowadzą do realizacji zwiększonego celu”.

Elementy z propozycji KE ocenione pozytywnie

Ministerstwo wskazuje również elementy z propozycji KE, które ocenia pozytywnie. „Z zadowoleniem przyjmujemy natomiast nawiązanie do roli granicznego podatku węglowego (CBAM), gdyż potencjalnie może to być jeden z ważniejszych mechanizmów zwiększających globalne ambicje w zakresie walki ze zmianami klimatu. Równie ważna jest promocja elektromobilności i rozbudowa infrastruktury ładowania oraz termomodernizacja budynków. Bardzo istotne są także odpowiednie standardy dla samochodów i budynków. Słusznie Przewodnicząca von der Leyen odniosła się również do potrzeby ograniczania ubóstwa energetycznego, gdyż jest to bardzo istotne ryzyko związane ze zwiększonym celem klimatycznym, które należy zminimalizować”.

Zakończenie stanowiska w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji

„Decyzja w zakresie ewentualnego zwiększenia celu redukcyjnego na rok 2030 ma zbyt dużą wagę, żeby mogła być podjęta bez dokładnej analizy jej skutków i bez zrozumienia i zaplanowania koniecznych działań dla osiągnięcia tego celu. Dlatego też kluczowa będzie dyskusja szefów państw podczas Rady Europejskiej. Wierzymy, że do tego czasu będziemy mieli wystarczającą wiedzę, żeby taką decyzję podjąć w sposób odpowiedzialny” – w taki sposób MK kończy swoje stanowisko.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama