stacja monitoringu jakości powietrza

Kolejna stacja monitoringu jakości powietrza w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) donosi, że od 1 stycznia br. rozpoczęła funkcjonowanie ósma stacja monitoringu jakości powietrza w mieście.

Jest ona obsługiwana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a zlokalizowana została przy ul. Lusińskiej w krakowskiej dzielnicy Swoszowice.

Jakość powietrza w Krakowie zbada kolejna stacja monitoringu

Przy okazji krakowski magistrat przypomina, że od początku bieżącego roku organem udostępniającym informacje o tle substancji w powietrzu jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), a nie – jak do tej pory – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zmiana ta wynika z przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, która obowiązek realizacji tego zadania przenosi z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska właśnie na GIOŚ.

W związku z powyższym, od 1 stycznia wnioski o udostępnienie informacji o tle substancji w powietrzu należy kierować do właściwego regionalnego wydziału monitoringu środowiska GIOŚ.

Nowa lokalizacja przy ul. Lusińskiej w Krakowie-Swoszowicach została wyznaczona po analizach pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska. Stacja dołącza do dotychczas działających, które zlokaliozwane są na al. Krasińskiego, na os. Piastów, na ul. Bujaka, Bulwarowej, Dietla, Jaskrowej (os. Wadów) i Złoty Róg.

Na podstawie krakow.pl

fot. sozosfera.pl

 

reklama