Stacja monitoringu jakości powietrza

Stacja monitoringu jakości powietrza – przetarg ogłoszony!

Stolica ogłosiła przetarg na budowę referencyjnej stacji monitoringu jakości powietrza – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM). Nowe urządzenie, które stanie przy ul. Grochowskiej, będzie mierzyło stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz tlenków azotu. Pomiary będą wyświetlane w Warszawskim Indeksie Powietrza – zapewnia stołeczny magistrat.

Stacja monitoringu jakości powietrza wesprze Warszawski Indeks Powietrza

Jak wskazuje UM, zakup i montaż dodatkowych urządzeń pomiarowych pozwoli na dokładniejsze monitorowanie jakości powietrza w stolicy. Teraz na Warszawskim Indeksie Powietrza mieszkańcy na bieżąco mogą sprawdzać stan zanieczyszczeń z czterech stacji referencyjnych. Wyświetlane są tam poziomy indeksu dla danej godziny oraz prognozy dla trzech pór dnia. Użytkownicy znajdą tam również zalecenia zdrowotne dla wrażliwych grup mieszkańców, m.in. osób z chorobami układu oddechowego bądź krążenia, seniorów czy dzieci z astmą.

Dodatkowa stacja na Pradze-Południe wesprze także Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) – wskazuje UM. Warszawa przygotowuje obecnie kolejne przetargi – na drugą referencyjną stację monitoringu oraz na montaż 150 czujników jakości powietrza w Warszawie i sąsiednich gminach.

Urządzenia monitorujące powietrze są elementem projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warszawski program walki ze smogiem

Przy okazji stołeczny magistrat przypomina, że za walkę ze smogiem przeznaczy sumę – 300 mln zł. W planie inwestycyjnym przewidziane są m.in. dotacje na likwidację starych pieców, przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej, dodatkowe mycie ulic oraz dofinansowywanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. E. Lach/UM Warszawy

reklama

 

reklama