sprawdzą sposób ogrzewania

Sprawdzą sposób ogrzewania w Murckach

Katowice przystąpiły do pilotażowego projektu pt. „Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczenia Niskiej Emisji” (ZONE). Jak informuje Urząd Miasta Katowice (UM), projekt polega na inwentaryzacji źródeł ciepła stosowanych na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody w budynkach. Pozyskane w ramach inwentaryzacji dane będą aktualizowane co roku podczas przeglądów rocznych budynków.

W Murckach w ramach projektu ZONE sprawdzą sposób ogrzewania

Do pilotażowej inwentaryzacji wybraliśmy dzielnicę Murcki, która ze względu na swoje położenie oraz zasilanie w różne nośniki energii może być także, w pewnym uproszczeniu, modelem małego miasteczka. Projekt pilotażowy realizowany będzie przy okazji kontroli wykonywanej przez strażników miejskich z Katowic. Należy pamiętać, że każdy strażnik przed kontrolą powinien pokazać upoważnienie wydane przez Prezydenta Miasta Katowice oraz dokument potwierdzający tożsamość – mówi Daniel Wolny, kierownik Biura Zarządzania Energią UM.

Jak podaje katowicki magistrat, do akcji inwentaryzacyjnej włącza się także Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Na jej terenie inwentaryzację przeprowadzą kominiarze. Dokonają tego w ramach rocznych przeglądów przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Jednak „fizyczna” inwentaryzacja nie obejmie wszystkich budynków. Wynika to z tego, że w ramach projektu wykorzystane zostaną także dane będące już w posiadaniu miasta oraz innych właścicieli budynków. Takie rozwiązanie przyjęto m.in. dla mieszkańców Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Projekt realizowany jest w celu uzyskania danych, które będą wykorzystywane przy wypracowaniu, na poziomie centralnym i lokalnym, efektywnych programów wsparcia działań na rzecz ochrony powietrza. Przykładowo, dzięki tym danym będzie można oszacować wielkość środków potrzebnych na sfinansowanie wymiany źródeł ciepła. Magistrat podkreśla, że dla miasta udział w projekcie jest bezkosztowy.

W projekcie pilotażowym bierze udział dziewięć gmin: Opoczno, Skała, Skawina, Zabrze, Karczew, Mszana Dolna, Nowy Targ, Ustroń i Katowice. Wykonawcą projektu jest konsorcjum złożone z Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. S. Rybok/UM Katowice

 

reklama