Sprawdzą co spalane jest w piecach

Sprawdzą co spalane jest w piecach

„Strażnicy Atmosfery” skontrolują czym Dolnoślązacy palą w piecach – informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW).

Opony, plastiki, stare meble – takie materiały wciąż, niezgodnie z prawem i ze szkodą dla ludzkiego zdrowia, są spalane w przydomowych piecach.

W związku z tym, że przez lekkomyślność niektórych mieszkańców wszyscy wdychają niebezpieczne substancje, takie jak dwutlenek siarki, chlorowodór, oraz pył zawierający ołów, kadm czy rtęć, WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczył 0,5 mln zł w Programie „Strażnicy Atmosfery”.

Strażnicy Atmosfery – sprawdzą co spalane jest w piecach

Środki te zostaną przeznaczone na kontrolowanie przez straże gminne zawartości domowych pieców, a także na zakup m.in.: pojemników do pobierania próbek popiołów oraz na pokrycie kosztów analiz i badań.

Programowi została poświęcona konferencja prasowa, podczas której Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, Łukasz Kasztelowicz, prezes oraz Bartłomiej Wiązowski, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW mówili o recepcie na sukces działań antysmogowych. Według nich sukces polega na wspólnie podejmowanych działaniach na poziomie gmin, województwa i rządu oraz o potrzebie wzmacniania świadomości mieszkańców. – Nasz Program jest próbą rozwiązania problemu skutecznej kontroli tego, czym pali się w domowych paleniskach – mówił prezes Kasztelowicz.

Z koeli eksperci z Politechniki Wrocławskiej(PW) – dr hab. inż. Anna Janicka, prof. nadzw. i dr inż. Dominika Grygier – zaprezentowali naukowe metody analizy popiołów z domowych pieców. Naukowcy z PW przypomnieli, że głównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych, które odpowiada za ponad 50% emisji pyłów (PM10) i ponad 80% emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Jak zaznacza WFOŚiGW, wdychanie zanieczyszczonego powietrza negatywnie wpływa na kondycję zdrowotną ludzi i źle oddziaływa m.in. na układy oddechowy i krwionośny.
W ramach wspartego finansowo Programu, straże gminne i osoby upoważnione będą sprawdzać zawartość popiołów z domowych palenisk. Pobrane próbki zostaną przekazane do specjalistycznych laboratoriów. Wyniki analiz w wiarygodny sposób pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy w danym palenisku spalane były odpady oraz czy użyte paliwo odpowiada obecnie obowiązującym normom.

Ponadto – jak wskazuje WFOŚiGW – Program daje możliwość indywidualnego doposażenia jednostek gmin, odpowiedzialnych za utrzymanie czystości powietrza w niezbędne do tego narzędzia pracy np. kamery, czujniki itp. „Strażnicy atmosfery” – pilotażowy program WFOŚiGW we Wrocławiu – adresowany do gmin będzie realizowany w latach 2018-2019.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. WFOŚiGW

reklama

 

reklama