Spore oszczędności

Jasło przystąpiło do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Jasła” w ramach Programu Priorytetowego SOWA, którego inicjatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do 30 listopada br. w 112 obwodach oświetleniowych jasielskich ulic zostanie wymienionych niemal 1500 zużytych opraw lamp ulicznych. Pozwoli to na efektywniejsze oświetlenie ulic przy mniejszym zużyciu prądu. Dzięki modernizacji oświetlenia miasto zaoszczędzi rocznie ok. 800 tys. zł.
jaslo oswietlenie
 
Wartość projektu opiewa na 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,2 mln zł. W jego ramach zainstalowane zostaną energooszczędne lampy, które będą potrzebowały o 350 kW mniej mocy. Z kolei redukcja zużywanej mocy wpłynie na czystość powietrza, spadnie bowiem emisja dwutlenku węgla o ok. 1116 Mg/rok.
 
– Realizacja tego programu to jeden z elementów kompleksu działań, jakie podjęliśmy w trosce o nasze środowisko, a także w ramach gospodarnego zarządzania energią. Wystarczy wspomnieć tu jeszcze o wymianie starego oświetlenia w szkołach i przedszkolach, termomodernizacji obiektów czy o odnawialnych źródłach energii – solarachktóre obecnie są montowane na terenie Jasła – wylicza Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.
 
Dotychczasowe działania w tym zakresie już przynoszą efekty. Przeprowadzenie audytów i analiz faktur na dostawę tzw. czynników energetycznych, a następnie wynegocjowanie obniżenia cen za energię to oszczędności rzędu 25 tys. zł miesięcznie. Od stycznia do sierpnia br. Miasto zaoszczędziło na wydatkach energetycznych ponad 900 tys. zł.
 
Na podstawie: www.jaslo.pl

Partner Portalu

Partner Portalu