Walka ze smogiem w Poznaniu

Walka ze smogiem – prawie 5 tys. kontroli w Poznaniu

W minionym sezonie grzewczym Straż Miejska Miasta Poznania (SMMP) przeprowadziła prawie 5 tys. kontroli palenisk domowych – podsumowuje Urząd Miasta Poznania (UM).

To – jak wskazuje UM – o ok. 2,3 tys. kontroli więcej niż w sezonie 2017/2018 i 3,8 tys. więcej niż w sezonie 2016/2017.

Walka ze smogiem w Poznaniu – podsumowanie działań straży miejskiej

W minionym sezonie grzewczym odnotowano ponad 500 przypadków spalania odpadów. Jednocześnie do ekspertyzy pod kątem spalania odpadów przekazanych zostało ponad 80 próbek popiołu. W zdecydowanej większości analizy laboratoryjne potwierdziły przypuszczenia strażników.

Poznański magistrat podkreśla, że w kolejnych latach kontroli będzie jeszcze więcej, na co wpływ ma rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców. Przejawia się ona bowiem wzrastającą liczbą zgłoszeń kierowanych do SMMP. Dodatkowo rosnąca liczba interwencji wynika z tego, że strażnicy z Eko Patrolu podejmują także kontrole na podstawie uzyskanych pomiarów.

„W sezonie grzewczym 2018/2019 poznańska straż miejska przeprowadziła 4970 kontroli domowych instalacji grzewczych. Ujawniono 528 przypadki spalania odpadów. Najwięcej, bo aż 487 spraw dotyczyło spalania odpadów w domowych paleniskach. Do tego dochodzi 30 ognisk na działkach i 11 wypalania plastikowych otulin kabli elektrycznych” – wylicza UM.

W wymagających tego przypadkach, by udowodnić spalanie odpadów, konieczne było pobranie próbek popiołu i wysłanie ich do badania. W minionym sezonie grzewczym strażnicy Eko Patrolu SMMP w zaplombowanych pojemnikach przekazywali popiół do ekspertyzy przez Centralne Laboratorium Pomiarowo Badawcze Jastrzębie Zdrój. W tym okresie zlecono 85 takich badań. Jak wskazuje magistrat, w zdecydowanej większości przypadków, wyniki analiz potwierdziły przypuszczenia strażników.

Jednocześnie UM zaznacza, że w kilku przypadkach wypalania kabli, do ujawnienia sprawców tych wykroczeń, przyczyniły się fotopułapki.

W wyniku interwencji municypalnych, posypały się wysokie mandaty, w łącznej kwocie dla jednego sprawcy sięgające nawet 1000 zł! Osiem spraw trafiło do sądu.

Strażnicy nie tylko kontrolują. W minionym okresie grzewczym funkcjonariusze SMMP duży nacisk położyli także na edukację dzieci i młodzieży. W ramach takich działań organizowane były spotkania w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama