Siecią ciepłowniczą w smog

Siecią ciepłowniczą w smog

Energa poinformowała, że spółki z tej grupy: Energa Ciepło Kaliskie (ECK) i Energa Serwis – zgodnie z harmonogramem zakończyły inwestycję przyłączenia nowych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej w Kaliszu.

W środę, 5 czerwca br., nastąpił odbiór inwestycji przyłączenia budynku przy ul. Wojciechowskiego 7 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Był to ostatni etap inwestycji mającej na celu rozwinięcie infrastruktury ciepłowniczej w rewitalizowanej Starówce Kalisza. W wyniku prowadzonych w tym roku prac, do miejskiej sieci ciepłowniczej, oprócz wyżej wymienionego, przyłączono również budynki przy ul. Złotej – 13, 15 i 30. Podłączono także budynki przy ul. Parczewskiego 7 i 8 oraz Górnośląskiej 71. Przedstawiciele Grupy zapewniają, że poprawi to jakość powietrza w mieście.

Samorząd z Energą uderza siecią ciepłowniczą w smog

Inwestycja została zrealizowana przez spółki: ECK – jako inwestor, a także Energa Serwis (ES) – jako wykonawca. Koszt inwestycji wyniósł 276 tys. zł.

Cieszymy się, że kolejne lokale znajdujące się w tak prestiżowym miejscu jak historyczne centrum Kalisza zostały przyłączone do sieci centralnego ogrzewania. Dymiące piece węglowe w starych kamienicach zostały zastąpione ekologicznym i bardziej efektywnym rozwiązaniem. Dzięki temu poprawi się jakość powietrza i jednocześnie mieszkańcy zapłacą mniej za ogrzewanie. To kontynuacja naszych działań inwestycyjnych zmierzających do zapewnienia maksymalnych korzyści odbiorcom zarówno energii cieplnej, jak również elektrycznej, z naszych źródeł wytwórczych – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie.

Jak zaznacza Grupa Energa, istotna w tym przedsięwzięciu była również współpraca z samorządem Kalisza w zakresie modernizacji infrastruktury ciepłowniczej. Jej głównym celem jest poprawa efektywności dostarczania energii cieplnej, a co za tym idzie – komfortu życia mieszkańców. Podczas spotkania w styczniu tego roku między przedstawicielami spółki ECK z władzami Kalisza uzgodniono, że przyłączenia będą trwały równolegle z rewitalizowaniem obszaru kaliskiej Starówki. Jednocześnie termin zakończenia inwestycji przyjęto na 30 czerwca br.

Dzięki prowadzonym przez Miasto pracom rewitalizacyjnym w rejonie Głównego Rynku, możemy prowadzić rozbudowę sieci. To przykład bardzo dobrej i obopólnie korzystnej współpracy między samorządem, a biznesem. Tak zgraliśmy nasz harmonogram inwestycji z miejskim harmonogramem rewitalizacji, że z łatwością możemy dostosowywać infrastrukturę ciepłowniczą umiejscowioną pod powierzchnią poddanych rewitalizacji ulic. Dzięki temu z centrum Kalisza zniknie kilkadziesiąt dymiących pieców. Skorzystają zarówno odbiorcy ciepła, jak również wszyscy mieszkańcy Kalisza – podkreśla Marek Bartczak, prezes Zarządu Energa Ciepło Kaliskie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Grupę Energa

fot. Grupa Energa

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama