Uchwały antysmogowe dla Pomorza

Sejmik województwa przyjął uchwały antysmogowe dla Pomorza

Podczas sesji, która odbyła się 28 września br. radni województwa przyjęli uchwały dotyczące zmiany ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia powietrza, czyli uchwały antysmogowe dla Pomorza. Mieszkańcy pomorskich miast w pierwszej kolejności będą musieli podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jeżeli istnieje taka możliwość. Na wsiach natomiast obowiązywać będzie obowiązek wymiany pieców i kotłów na nowoczesne – zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP).

Uchwały antysmogowe dla Pomorza – najpierw podłączenie do sieci ciepłowniczej

Projekty uchwał koordynował i przedstawił Józef Sarnowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, który odbywał liczne konsultacje zarówno z samorządowcami, jak i organizacjami ekologicznymi. Zgodnie z założeniem dokumentów, jakimi są uchwały antysmogowe dla Pomorza, mieszkańcy miast, którzy ogrzewają domy kotłami centralnego ogrzewania (c.o.) lub piecami na paliwa stałe, w pierwszej kolejności mają obowiązek podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej. Jeśli nie ma takiej możliwości, uchwały antysmogowe dla Pomorza zezwalają na stosowanie gazu lub lekkiego oleju opałowego.

Urząd marszałkowski zachęca także do zainwestowania w odnawialne źródła energii (OZE) w celu ogrzewania budynku i wody (np. panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne). Podczas sesji głos w tej sprawie zabrał marszałek Mieczysław Struk: – Skala problemu jest gigantyczna. W województwie pomorskim mamy ok. 100 tys. kotłowni i emitorów wysokoemisyjnych zanieczyszczających powietrze. Warto wspomnieć o powiązaniu zanieczyszczenia środowiska z chorobami cywilizacyjnymi. Pyły w powietrzu wpływają choćby na choroby układu oddechowo-krążeniowego – zaznaczył.

Według uchwalonych przepisów, na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci gazowych, ale także obowiązuje wymiana źródeł ciepła na mniej emisyjne.

Uchwały antysmogowe dla Pomorza – zabronione spalanie niektórych rodzajów paliw

Ponadto uchwała zabrania spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%. – Nie można zamieniać paliwa stałego na paliwo stałe. Wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub do odnawialnej energii, to jak najbardziej takie działania będą przez samorząd wspierane – powiedział marszałek Struk.

Zarówno na wsiach, jak i w miastach z kotłów c.o. oraz pieców na paliwa stałe można korzystać najpóźniej do lipca 2035 r. (klasa 5 – najwyższa). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 r., a te, które nie mają określonej klasy albo są pierwszej lub drugiej kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.

Urząd marszałkowski podkreślił, że jeżeli w domu jest kominek, który nie jest głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego rezygnować. Jednak przestarzałe wkłady warto wymienić na proekologiczne, a dym z kominka nie może być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne.

Uchwały antysmogowe dla Pomorza i finansowanie przewidzianych działań

Podstawowym źródłem finansowania wymiany źródeł ciepła jest rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Gminy województwa pomorskiego, na terenie których obowiązywać będzie uchwała, będą mogły przystąpić do rządowego programu STOP SMOG, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów dla inwestycji polegających na wykonaniu termomodernizacji i wymianie źródła ogrzewania w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie należących do osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Spośród tych 100 tys. emitorów ciepła jest wiele, które dzisiaj nie spełniają żadnych norm, a są użytkowane przez najbiedniejszych mieszkańców naszego województwa. Nie stać ich na to, aby w krótkim czasie osiągnąć efekt, o który zabiegamy. Dlatego przyjęliśmy rozwiązanie rozciągnięte w czasie. Do 1 września 2024 r. wszystkie pozaklasowe kotłownie muszą zostać zlikwidowane. Wydłużyliśmy ten czas o jeden rok wierząc, że do tego czasu mieszkańcy będą mogli skorzystać z unijnego dofinansowania – mówił marszałek Struk.

Samorząd województwa pomorskiego będzie dążyć do tego, aby w kolejnej perspektywie budżetowej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027) wesprzeć finansowanie inwestycji dotyczących realizacji uchwały w zakresie, który nie został objęty programem „Czyste Powietrze” i STOP SMOG – tj. w zabudowie wielorodzinnej (zwłaszcza w sytuacji, gdy nie pojawią się rządowe programy w tym zakresie) – podkreśla UMWP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama