Samochód elektryczny

Samochód elektryczny – laboratorium środowiskowe

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymała elektryczny samochód do przewozu specjalistycznego sprzętu do kontroli środowiskowej.

Jak zaznacza UM, pojazd – mobilne laboratorium – spełnia wymogi ustawy o elektromobilności.

Samochód elektryczny dla krakowskiej straży miejskiej

Samochód wyposażony jest w urządzenia pozwalające na prowadzenie pomiarów jakości powietrza w Krakowie, w tym pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10.

Nowoczesny samochód wraz z aparaturą pozwoli na dokonywanie pomiarów w newralgicznych punktach miasta. Pozwoli sprawdzić, wytypować miejsca źródeł emisji wielogazowej. Krótki czas w jakim urządzenie dokonuje pomiaru (maksymalnie ok. 10 min.), jego mobilność, dają możliwość wykrycia niepożądanych źródeł emisji zanieczyszczeń na miejscu – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

Samochód wyposażony jest także w kamerę termowizyjną np. do wykrywania nielegalnego zrzutu nieczystości do rzek. Posiada także drona, który ma pozwolić m.in. na monitorowanie stanu wałów przeciwpowodziowych i ułatwić lokalizację trudno dostępnych wysypisk odpadów. Na wyposażeniu samochodu znajduje się także przenośny miernik wieloparametrowy. Urządzenie to pozwala na szybkie, wstępne określenie rodzaju zanieczyszczeń pojawiających się w zbiornikach wodnych. Ma także miernik wilgotności drewna, zestawy do poboru próbek popiołu i paliwa oraz lornetkę.

Zakup zrealizowano ze środków pochodzących z rezerwy budżetowej w 2018 r. przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe. Łączny koszt zakupu to 285,7 tys. zł, w tym samochód elektryczny – 148,1 tys. zł, bezzałogowy statek latający wraz z wdrożeniem obsługi – 31,8 tys. zł, analizator pyłu DUSTTRAKK z walizkowym zestawem środowiskowym – 43 tys. zł i kamera termowizyjna – 62,7 tys. zł.

Na podstawie krakow.pl

fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

reklama

 

reklama