zlikwiduje ponad 930 kopciuchów

Rybnik zlikwiduje ponad 930 kopciuchów

Rybnik pozyskał kolejną dużą dotację, która pomoże w realizacji inwestycji zmierzających do poprawy jakości powietrza w mieście – dzięki dotacji 21,7 mln zł zniknie bowiem ponad 930 tzw. kopciuchów – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Kwota 21,7 mln zł zostanie przeznaczona na kompleksową termomodernizację oraz wymianę źródeł ciepła w 12 budynkach ZGM zlokalizowanych w Boguszowicach-Osiedlu oraz Śródmieściu. Bardzo się cieszę, że robimy kolejny konkretny krok w kierunku zmiany tych źródeł ogrzewania, które należą do miasta, naszym celem jest 2025 rok, w którym wszystko co miejskie będzie czyste, ekologiczne – zapowiada Piotr Kuczera, prezydent miasta.

Rybnik zlikwiduje ponad 930 kopciuchów w budynkach komunalnych

Koszt całej inwestycji jest szacowany na ponad 27,7 mln zł. W sumie, w ramach projektu, zostanie zlikwidowanych ponad 930 przestarzałych pieców kaflowych w 466 mieszkaniach. Zastąpią je nowoczesne dwufunkcyjne gazowe piece kondensacyjne oraz ciepło sieciowe. Dodatkowo w celu znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania proekologicznymi źródłami ciepła, w każdym z budynków zostaną docieplone ściany, dachy/stropodachy oraz wymienione okna i drzwi. Modernizacji zostanie również poddana instalacja centralnego ogrzewania (c.o.).

Projektem objęte będą następujące budynki z dzielnicy Boguszowice-Osiedle: ul. Patriotów 20 i 22, ul. Kuboszka 5, ul. Lompy 6, 12, 14 i 15, ul. Pierwszej Brygady 1, ul. Rostka 1 i 2 oraz ul. Kadetów 3. Obiekty będą objęte termomodernizacją wraz z wymianą źródeł ciepła na gazowe.

Z kolei w dzielnicy Śródmieście termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła na ciepło sieciowe przeprowadzona będzie w budynku przy ul. Kraszewskiego 9. Rybnicki magistrat zaznacza, że realizacja inwestycji jest planowana w latach 2020-2021.

Rybnik zlikwiduje ponad 930 kopciuchów przy wsparciu unijnym

Otrzymane dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznawanej w ramach poddziałania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stosowny wniosek o dofinansowanie został złożony przez Miasto Rybnik do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w maju 2019 r. W październiku 2019 r. zostały opublikowane listy rankingowe projektów, a ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się w styczniu 2020 r. Wyniki konkursu: https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej-2/.

Przy okazji UM wskazuje, że na przełomie stycznia i lutego br. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ma podjąć ostateczne decyzje dotyczące dofinansowania kolejnych czterech wniosków obejmujących swoim zakresem termomodernizację z wymianą źródeł ciepła w kolejnych 35 budynkach ZGM w Boguszowicach-Osiedlu i Niedobczycach.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama