Gminny Program Niskoemisyjny

Rybnicki Gminny Program Niskoemisyjny przyjęty

Rada Miasta Rybnika przyjęła „Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika”. Jego głównym celem jest stworzenie programu wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa energetycznego w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a efektem ma być poprawa jakości powietrza w mieście – podał Urząd Miasta Rybnika (UM).

Rybnicki Gminny Program Niskoemisyjny umożliwi udział w programie „Stop Smog”

Rybnicki magistrat tłumaczy, że rybnicki Gminny Program Niskoemisyjny (GPN) jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału Miasta Rybnika w rządowym programie „Stop Smog”, który finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Jednocześnie UM dodaje, że rybnicki Gminny Program Niskoemisyjny stanowi element strategii Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji. Dokument ten jest komplementarny w stosunku do innych dokumentów z zakresu poprawy jakości powietrza przyjętych na poziomie regionalnym i lokalnym. Zawiera szczegółową charakterystykę miasta, wskazuje dotychczasowe i planowane działania w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta i niezbędne do podjęcia działania w ramach programu „Stop Smog”.

Program „Stop Smog” zakłada współpracę finansowo-organizacyjną pomiędzy rządem a samorządami gminnymi. Mechanizm wspierania termomodernizacji i remontów ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości poniżej 70% oraz ze środków gminy w wysokości powyżej 30%. Możliwy jest również wkład własny beneficjentów projektu na poziomie do 10% wartości przedsięwzięcia niskoemisyjnego – wskazuje UM.

„Stop Smog” – trudnym wyzwaniem, a rybnicki Gminny Program Niskoemisyjny pierwszym krokiem na niełatwej ścieżce

Program „Stop smog” jest programem trudnym, z informacji, które posiadam wynika, że w województwie śląskim tylko trzy gminy w jakimś sensie do tego programu aplikują, Rybnik jest zaś jedynym zainteresowanym miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Jest to spowodowane m.in. kryteriami, jakie trzeba spełnić. W Rybniku walka o czyste powietrze jest priorytetem, dlatego każdy program, jaki się pojawia – bez względu na to, jaki jest trudny – staramy się wykorzystać. Stąd przygotowanie „Gminnego Programu Niskoemisyjny Miasta Rybnika”, który jest jednym z pierwszych kroków pozwalających aplikować do programu „Stop smog”. Kolejnym krokiem będzie przyjęcie regulaminu udziału w programie, co planowane jest w czerwcu – wyjaśniał podczas sesji Rady Miasta Rybnika Janusz Koper, zastępca prezydenta Rybnika.

Rybnicki magistrat zaznacza, że GPN ma charakter zintegrowany – ma się jednocześnie przyczynić do poprawy jakości powietrza, poprawy sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz do podniesienia efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków mieszkalnych.

Uchwała w sprawie przyjęcia GPN podjęta została na sesji 21 maja br. – w Biuletynie Informacji Publicznej miasta można zapoznać się z treścią programu i uzasadnieniem uchwały.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama