Program „Stop Smog”

Ruszył program „Stop Smog”

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że w miniony poniedziałek (16 listopada br.) ruszył nabór wniosków do wdrażanego przez miasto programu antysmogowego. Program „Stop Smog”, to akcja, w ramach której wnioski będzie można składać do końca tego roku.

Program „Stop Smog” w Rybniku

Program wdrażany przez Miasto Rybnik polega na wymianie bądź likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne, na termomodernizacji budynków lub podłączeniu do sieci ciepłowniczej bądź gazowej w przypadku budynków jednorodzinnych – tłumaczy UM.

Magistrat zaznacza też, że program „Stop Smog” adresowany jest do najmniej zamożnych gospodarstw domowych – zostanie nim objętych do 100 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wnioskodawcą może być właściciel bądź współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (lub wyodrębnionych lokali w budynkach jednorodzinnych) na terenie Miasta Rybnika. Jak dodaje UM, wnioskodawcy muszą zamieszkiwać w budynku objętym wnioskiem.

Co ważne, program nie polega na udzielaniu dotacji. Miasto realizuje prace, działając jako inwestor (wykonuje przedsięwzięcia w konkretnych budynkach na podstawie umowy podpisanej z właścicielem). Miasto odpowiada zatem za wybór wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych oraz nadzór nad inwestycją, a sam uczestnik programu nie otrzymuje pieniędzy i nie wybiera wykonawcy. Maksymalny koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez wkładu własnego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł.

Program „Stop Smog” – informacje dostępne w Internecie

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Po weryfikacji wniosków stworzony zostanie ranking, gdzie na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawane będą punkty. Osoby z największą liczbą punktów zostaną uczestnikami programu (beneficjentami) – tłumaczy UM. Szczegółowe zasady udziału w programie przybliża przygotowany dla mieszkańców poradnik, który został opublikowany na stronie miasta, w dziale dotyczącym programu.

Stosowne dokumenty niezbędne do włożenia wniosku o udział w programie znaleźć można na podstronie programu „Stop Smog”, pod adresem: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/program-stop-smog – dodaje UM.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama