Punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza”

Rusza punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza”

Od środy, 12 lutego br., w Rybniku ponownie zacznie działać punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza”, czyli miejsce, gdzie osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze”. Punkt mieści się na terenie rybnickiego kampusu, przy ul. Rudzkiej 13 (budynek D) – poinformował Urząd Miasta Rybnika (UM).

Na miejscu będzie można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie do inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, realizowanego poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

Punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza” wznawia działanie w Rybniku

Przy okazji rybnicki magistrat zaznacza, że do początku stycznia br. rybniczanie złożyli do WFOŚiGW 764 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. To zdecydowanie największa w województwie liczba wniosków złożonych z jednej gminy.

W 2019 r., punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, prowadzony był na zlecenie miasta przez pracowników Fundacji Ekoterm Silesia. W tym czasie z konsultacji skorzystało w sumie 4650 osób. Liczba osób obsłużonych w punkcie wyniosła 3028, a telefonicznie – 1622 osób. Działanie punktu charakteryzuje również liczba założonych kont na portalu beneficjenta, która wynosi 368, a liczba wniosków złożonych bezpośrednio w punkcie to 116 (dodatkowo duża ilość wniosków została w całości albo częściowo przygotowana przy wsparciu pracowników punktu i wysłana przez mieszkańców z domu) – dodaje UM.

Punkt konsultacyjny „Czystego Powietrza” poprowadzi Fundacja z Orzesza

Nowy konkurs grantowy na prowadzenie punktu w roku 2020 wygrała Fundacja Europejski Instytut Outsourcingu z Orzesza. Zadanie to Fundacja realizować będzie do końca roku za kwotę 67 tys. zł. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym punkt będzie otwarty przez 100 godzin w miesiącu, w tym co najmniej w jedną sobotę w danym miesiącu, przez co najmniej 5 godzin oraz jeden dzień w tygodniu w godzinach popołudniowych, przez co najmniej 5 godzin. Harmonogram otwarcia punktu można sprawdzić w Internecie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

reklama