Rozbudowa systemu tras rowerowych

Rozbudowa systemu tras rowerowych ze wsparciem

Miło mi poinformować, że Państwa projekt jest liderem listy – otrzymał największą dotację i najwyższą punktację w konkursie – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, w Czempiniu, gdzie 7 lipca br. podpisał z burmistrzem Konradem Malickim, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”. Jak zaznaczył Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW) projekt uzyskał wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (RPO). Urząd podał też, że marszałek podpisał także umowę z Adamem Lewandowskim, burmistrzem Śremu, a jej przedmiotem jest dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Śrem – Psarskie”.

Skomunikowanie wsi z Czempiniem

Całkowita wartość projektu przygotowanego przez Czempiń wynosi blisko 11,3 mln zł, w tym przyznane dofinansowanie unijne sięga ponad 9,5 mln zł. Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku, a całość inwestycji obejmuje budowę ścieżek pieszo-rowerowych w samym mieście oraz prowadzących z podczempińskich wsi. Do wsi, które będą skomunikowane z Czempiniem ścieżkami rowerowymi należą: Jasień, Piechanin, a także Piotrkowice-Jarogniewice. Powstaną trasy ułatwiające dotarcie do węzła przesiadkowego i punktów przesiadkowych – zarówno ścieżki rowerowe, jak i piesze oraz chodniki, na których dopuszczony będzie ruch rowerowy, a także ścieżkę rowerową, na której zaplanowano dopuszczenie ruchu pieszego. W efekcie mieszkańcy gminy uzyskają prawie 7,5-kilometrową ścieżkę rowerową i 54 miejsca postojowe na sześciu wybudowanych parkingach rowerowych „Bike&Ride” – wskazuje UMWW.

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Czempiń – rozległy projekt

To bardzo rozległy projekt, jeśli chodzi o zakres interwencji, kilometraż dróg i stworzenie dogodnych, dobrych warunków podróżowania z wykorzystaniem rowerów czy pieszo. Mamy w nim i kilka odcinków połączonych ścieżek, i system parkingów B&R, i oświetlenie, i cały szereg różnych elementów. To projekt, który bez wahania można nazwać wzorcowym, kompleksowym, rozwiązującym wiele problemów komunikacyjnych – podkreślił Marszałek. Zauważył on także, że dzięki jego realizacji powstała bardzo konkretna oferta – zmiana sposobu podróżowania dla tych, którzy jeszcze korzystają wyłącznie z pojazdów spalinowych. Z kolei dla tych, którzy korzystają z rowerów, daje ona możliwość bardziej komfortowego i bezpiecznego podróżowania.

Rozbudowa systemu tras rowerowych w gminie Śrem

Z kolei wartość śremskiego projektu opiewa na kwotę ponad 4,2 mln zł, a środki unijne, wspierające jego realizację, to ponad 3,6 mln zł. W Śremie marszałek Woźniak zaakcentował aspekt proekologiczny budowanych ścieżek rowerowych, które umożliwiają mieszkańcom „zeroemisyjne poruszanie się. – To mała, a czasem większa cegiełka, jeśli chodzi o walkę o zabezpieczenie naszego globu przed konsekwencjami zmian klimatycznych. To jeden z naszych priorytetów – powiedział.

Rozbudowa systemu tras rowerowych

Marszałek zwrócił także uwagę na nowoczesność projektu, który zawiera nie tylko budowę ścieżek rowerowych, ale również elementów, które ułatwiają korzystanie z tego rodzaju infrastruktury, takich jak: parkingi B&R, stanowiska do parkowania czy sygnalizacja świetlna. Dodał, że jest to jeden z większych projektów w ramach poznańskiego ZIT-u, który korzysta z finansowania dedykowanego Aglomeracji Poznańskiej.

Co obejmuje projekt gminy Śrem?

W Śremie prace obejmują budowę ścieżki pieszo-rowerowej Śrem – Psarskie wraz z systemem oświetlenia oraz parkingami B&R, a także wyznaczonymi pasami ruchu dla rowerów w m. Psarskie i w Śremie w ciągu istniejących ulic. Projekt powstał w celu usprawnienia i popularyzacji komunikacji rowerowej w zakresie zarówno rekreacyjnym, jak i powszechnych dojazdów do szkoły czy pracy. Ścieżka uzupełni system tras rowerowych w gminie Śrem, poprawi mobilność oraz zwiększy dostępność i popularność transportu niskoemisyjnego – zaznacza UMWW. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca listopada br., a w efekcie jej realizacji powstanie 3,577 km oraz pięć parkingów „Bike&Ride”.

Rozbudowa systemu tras rowerowych w Wielkopolsce – wyzwanie na pokolenie

Zależy nam, aby zbudować cały system ścieżek rowerowych w Wielkopolsce. Ta sieć w naszym regionie systematycznie już się rozrasta. Z radością odbieram dużą aktywność samorządów, które budują tego rodzaju trasy przy drogach gminnych, w ramach obszaru miejskiego czy poza nim, stwarzając mieszkańcom możliwość zeroemisyjnego dojazdu do pracy, a jednocześnie ogromną szansę na bezpieczne podróżowanie – podsumował spotkania w Czempiniu i Śremie marszałek Woźniak.

Marek Woźniak podkreślił, że budowanie sieci ścieżek to wyzwanie na pokolenie, bo nie uda się tego szybko zrobić – z różnych powodów. Jednak Wielkopolska taki plan może zrealizować w oparciu o wszystkie dostępne środki finansowe: i te unijne, i te krajowe, i te własne, samorządowe. – Myślę, że z czasem Wielkopolska będzie taką krainą, gdzie możliwości dojazdu rowerem do pracy czy szkoły będą dużo większe, bezpieczne i to sprawi, że zdecydowanie poprawi się jakość naszego życia – powiedział M. Woźniak.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UMWW

 

reklama