Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Rybnika (UM) poinformował, że w mieście ruszył punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Punkt konsultacyjny ma służyć mieszkańcom Rybnika, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Uruchomiono punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze” dla rybniczan

W punkcie można uzyskać m. in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jesteśmy chyba pierwszym samorządem, który uruchomił tego typu punkt konsultacyjny poświęcony programowi „Czyste Powietrze”. Jest to z naszej strony wyraźny sygnał gotowości do współpracy z rządem w temacie dla naszego miasta najważniejszym, czyli w walce o zdrowy oddech dla rybniczan. Mam nadzieję, że program znowu ruszy za kilka tygodni, punkt będzie działał po to by można było się do złożenia wniosku przygotować. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie wymienili swoich starych pieców do podjęcia działań w tej sprawie. Przypominam, że na terenie województwa śląskiego stare pozaklasowe kotły należy wymienić do końca 2021 roku – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Przy okazji rybnicki magistrat zauważa, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) informuje, że naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” został czasowo wstrzymany. Jednak według informacji przekazanej przez UM, sytuacja ta ma charakter przejściowy i WFOŚiGW wznowi nabór wniosków o dofinansowanie niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie.

Punkt prowadzony jest przez pracowników Fundacji Ekoterm Silesia – na jego funkcjonowanie przeznaczonych zostało 100 tys. zł z budżetu miasta Rybnika. Dodatkowo, na potrzeby mieszkańców uruchomiony został numer telefonu: 32 739 61 66 (czynny w godzinach otwarcia punktu).

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Rybnika

fot. B. Kozieł

 

reklama