Wykonanie projektu velostrady

Przetarg na wykonanie projektu velostrady w Katowicach

Urząd Miasta Katowice (UM) poinformował, że ogłosił przetarg na wykonanie projektu velostrady, czyli drogi rowerowej, która połączy Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego. Wybrana w przetargu firma zaprojektuje drogę dla rowerów i chodnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Droga ta połączy Giszowiec (rejon ul. Mysłowickiej i Kolistej) z Katowickim Parkiem Leśnym (ul. Francuska) i poprowadzi dalej w kierunku przejścia pieszo-rowerowego w sąsiedztwie ul. Huberta. Projektowana droga rowerowa przebiegać będzie po śladzie nieczynnej linii kolejowej.

Katowice przyjazne dla rowerzystów

Katowice są miastem przyjaznym rowerzystom, rowery służą tu nie tylko jako sposób rekreacji, ale także jako środek transportu. Każdego roku przeznaczamy pokaźne środki na rozbudowę infrastruktury rowerowej, np. w zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 6 mln zł, a w tym roku zarezerwowano w budżecie około 14 mln zł. Dzięki kolejnym oddawanym inwestycjom, pod koniec 2020 roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km tras, a naszym priorytetem jest połączyć wszystkie dzielnice miasta komfortowymi drogami rowerowymi z centrum. Zdecydowaliśmy przejąć tereny po dawnej kolei piaskowej, w śladzie której powstać będzie mogła droga o parametrach velostrady. Inwestycja ta doskonale wpisywać się będzie w naszą politykę zrównoważonego transportu – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Wykonanie projektu velostrady – do czego zobowiązany będzie wykonawca?

Jak zaznaczył UM, velostrada będzie fragmentem planowanego połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum Przesiadkowym „Brynów” o łącznej długości ok. 5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km stanowić będzie droga rowerowa o podwyższonych parametrach, która ma być wykonana w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcinku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta. W efekcie inwestycji powstać ma wygodne i bezpieczne połączenie dla rowerzystów i dla pieszych (równolegle do velostrady planowany jest chodnik i obiekty małej architektury), które umożliwi szybki dostęp do węzła przesiadkowego. Dzięki temu będzie też możliwość wykorzystania tego terenu dla przejazdów z Giszowca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów Katowickiego Parku Leśnego.

Wykonanie projektu velostrady

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał opracować dokumentację projektową, uzyskać niezbędne uzgodnienia i wymagane przepisami prawa decyzje, które pozwolą na przygotowanie procedury przetargowej na realizację robót budowalnych. Projektant będzie brał udział w zebraniach Zespołu konsultacyjnego ds. polityki rowerowej miasta Katowice, konsultacjach z radami jednostek pomocniczych oraz w konsultacjach społecznych – podkreślił magistrat.

Wykonanie projektu velostrady – otwarcie ofert 9 sierpnia

Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 9 sierpnia, a wybrana firma będzie miała 11 miesięcy na wykonanie projektu. Pod koniec 2022 r. ogłoszone może zostać postępowanie na wybór wykonawcy – zapowiada UM.

Magistrat wskazał także, że rozwiązania infrastrukturalne realizowane w ramach przebudowywanego węzła drogowego DK81/DK86 w Giszowcu są dostosowane do poprowadzenia velostrady. Ponadto, plan miasta Katowice wpisuje się w sieć velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), która zadeklarowała udział i współpracę przy tej realizacji. Miasto Katowice uzgodniło zapisy specyfikacji technicznej velostrady z przedstawicielami GZM i obecnie trwają prace nad porozumieniem w sprawie dofinansowania planowanego przedsięwzięcia przez Metropolię.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Katowice

 

reklama