Przestrzeganie uchwały antysmogowej

Przestrzeganie uchwały antysmogowej w Krakowie

1430 kontroli palenisk przeprowadzili strażnicy miejscy w pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania zakazu spalania węgla i drewna w Krakowie. W ich efekcie ujawnili oni 65 wykroczeń i nałożyli 19 mandatów karnych na łączną kwotę 4900 zł. Municypalni pouczyli też trzy osoby oraz przygotowali 43 notatki pod wniosek o ukaranie do sądu – wylicza Urząd Miasta Krakowa (UM).

Przestrzeganie uchwały antysmogowej w Krakowie – zakaz spalania paliw stałych

Od 1 września br. w instalacjach grzewczych w stolicy Małopolski dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych, tj. gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego, lub lekkiego oleju opałowego. Zakaz stosowania paliw stałych w Krakowie został wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) – przypomina UM.

Są podstawy, by zakładać, że to będzie pierwszy rok, w którym średnioroczne stężenie pyłu PM10 może nie przekroczyć dopuszczalnej normy, która określona jest na poziomie 40 jednostek – zauważył Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza. – Wyraźnie wzrasta też świadomość ekologiczna krakowian. Ludzie przestali to traktować jak donosicielstwo, bo wiedzą, że dbałość o czyste powietrze leży w interesie nas wszystkich. Strażnicy miejscy w trakcie kontroli starają się przede wszystkim informować, wyjaśniać, przekonywać, że należy wymienić piec, jeżeli ktoś z tym jeszcze nie zdążył – dodaje.

Przestrzeganie uchwały antysmogowej w Krakowie – kontrole straży miejskiej

Przy okazji UM informuje, że zespół kontrolny sprawdzający przestrzeganie uchwały antysmogowej tworzy 30 funkcjonariuszy z Referatu Kontroli Odpadów i Sekcji Ekologicznych Straży Miejskiej w Krakowie (SM). Jednak w sytuacji, gdyby doszło do znacznych przekroczeń zanieczyszczenia powietrza lub zwiększonej liczby zgłoszeń interwencyjnych, wówczas do zespołu dołączy kolejnych 70 funkcjonariuszy.

Warto pamiętać, że wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje (pouczenie, mandat karny od 20 do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu grzywną do 5000 zł). Każdy ujawniony przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzje o sankcjach strażnicy podejmują w oparciu m.in. o aspekty: socjalne, formalno-prawne i techniczne.

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

 

reklama